Gerritse: financiële sector denkt te weinig vooruit

Het is belangrijk dat de financiële sector zich niet alleen concentreert op de korte termijn, maar meer aandacht geeft aan de vraag waar ze over vijf tot tien jaar wil staan.

Aldus AFM-voorzitter Ronald Gerritse bij de presentatie van het jaarverslag 2012. ´Er liggen nog altijd veel uitdagingen. We horen te weinig over concrete vernieuwingen en we zien te weinig nieuwe bedrijfs- en dienstverleningsmodellen om over vijf tot tien jaar succesvol te zijn. Er is juist nu grote behoefte aan een visie op de toekomst."

Hij constateert dat financiële instellingen het afgelopen jaar het belang van de klanten meer centraal zijn gaan stellen. “Ze mogen echter niet te snel tevreden zijn.”

"Eerlijke en eenvoudige producten, prioriteit voor het belang van de klant over de volle breedte en kwalitatief goede dienstverlening op transparante markten vormen een forse opgave voor de sector. Het vereist dat financiële instellingen opnieuw bepalen hoe ze hun stakeholders bedienen. Financiële instellingen staan voor de uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden."

Gerritse: "Financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, bemiddelaars/adviseurs en ook accountants, zien veel nieuwe regelgeving op zich afkomen. Die trekt een wissel op ondernemingen, dat begrijpen we goed. Tegelijkertijd moet de sector niet te veel laten afhangen van deze nieuwe wet- en regelgeving. De maatschappij verwacht een proactieve sector die allereerst de reële economie ondersteunt op een wijze waarbij alle stakeholders eerlijk worden bediend. Alle partijen hebben daarbij hun eigen rol."

De AFM wil een bijdrage leveren aan de discussie over een vernieuwde financiële sector. "We willen met een brede afvaardiging van de financiële sector en met organisaties van consumenten, beleggers en andere stakeholders in gesprek om gezamenlijk na te denken over de toekomst", stelt Gerritse. "Wat ons betreft inclusief de vraag welk toezicht daar het beste bij past."

Visie

"We zien in het publieke debat te weinig van de financiële instellingen zelf. Banken zijn in het defensief, ze kruipen in hun schulp. Daar horen ze niet thuis. We hebben behoefte aan een ontwikkelde visie op de toekomst, ook – en niet in de laatste plaats – van de instellingen zelf."

De AFM wijst op de door het kabinet ingestelde commissie-Wijffels, die nadenkt over de toekomst van de bedrijfsmodellen van de banken en de bescherming van de belangen van stakeholders. Gerritse: "Waar zijn de banken zelf in dat debat?" Het is een goede stap dat de top van de banken zelf aanschuift in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). "Nu moeten ze ook acte de présence geven in het debat over de toekomst van de sector."

GEEN REACTIES