Generali schrijft AOV-voorwaarden in vraag en antwoordvorm

De voorwaarden zijn opgesteld in de vraagvorm vanuit klantperspectief en duidelijk wordt aangegeven wat de regels zijn die gelden bij de verzekering.

“Ondernemers geven aan dat deze voorwaarden beter leesbaar en veel vriendelijker vormgegeven zijn. Generali heeft hiermee een belangrijke stap gezet naar begrijpelijk communiceren. We zijn niet de eerste verzekeraar met begrijpelijke voorwaarden, maar de vraagvorm vanuit klantperspectief is uniek.”, aldus Jaap Oudijk, directeur Marketing.

Om te toetsen of de herschreven voorwaarden inderdaad duidelijker en begrijpelijker zijn, is onderzoeksbureau Ruigrok | Netpanel gevraagd een kwalitatief onderzoek op te zetten onder ondernemers. De conclusie is dat de geïnterviewden zeer positief zijn over de begrijpelijkheid, de vindbaarheid van informatie en de schrijfstijl.

“Ruim 40 pagina’s is heel veel, maar het is goed leesbaar. Het voelt compleet,” aldus een respondent. “Wij zijn onze informatie continu aan het verbeteren. De voorwaarden zijn samen met communicatiebureau Nawarra opgesteld. Uiteraard zijn we blij dat na toetsing ook de personen die de voorwaarden te lezen krijgen enthousiast zijn over deze nieuwe vorm,” aldus Oudijk. “Ondanks dat door de begrijpelijke uitleg en de overzichtelijke lay-out het aantal pagina’s is toegenomen.” Oudijk geeft aan dat er op dit moment hard gewerkt wordt om ook de voorwaarden voor onder andere verzuim- en pensioenverzekeringen aan te passen.

GEEN REACTIES