Gemengde reacties loondoorbetalingplan kleine werkgevers

Het Verbond van Verzekeraars is niet blij met het kabinetsplan voor loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers reageren voorzichtig positief.

Één jaar

Minister Asscher van SZW maakte vrijdag bekend dat de loonbetalingsplicht bij ziekte voor ondernemers met maximaal tien werknemers, wordt verkort naar één jaar. Het UWV zal de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar overnemen voor kleine ondernemers, waarbij deze werkgevers een opt-out-mogelijkheid hebben. De financiering komt uit collectieve werkgeverspremies en van de overheid. Laatstgenoemde betaalt €20 mln.

Complex

Het Verbond van Verzekeraars reageert negatief en stelt dat het kabinet met dit voorstel ‘het paard achter de wagen spant’. Het Verbond kan zich naar eigen zeggen niet voorstellen dat het kabinet dit plan serieus overweegt. ‘Door het plan wordt de preventie en re-integratie van zieke werknemers belemmerd, wordt het stelsel hopeloos complex en stijgen dus de lasten voor werkgevers.’

 
Positief

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn daarentegen voorzichtig positief over het plan. Wel waarschuwen ze in Het Financieele Dagblad dat de vorm van de nieuwe wetgeving nauw luistert omdat volgens hen collectieve oplossingen meestal tot een hoger ziekteverzuim leiden. Daarnaast willen de werkgevers dat het plan van toepassing wordt voor alle bedrijven en willen ze minder re-integratieverplichtingen voor ziek personeel.

Bron: Verbond van Verzekeraars, FD

GEEN REACTIES