FSC: Taxaties drijven woningprijzen op

FSC: Taxaties drijven woningprijzen op
© Pixabay

De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moet worden verbeterd. Dat zegt het Financieel Stabiliteitscomité (FSC). Het comité haalt onderzoek van DNB aan waaruit blijkt dat taxateurs woningen systematisch overwaarderen en zich te vaak laten leiden door de (hoge) koopsom. Dit heeft een prijsopdrijvend effect doordat taxaties prijsstijgingen niet afremmen. Het FSC roept het ministerie van Binnenlandse Zaken op maatregelen te nemen die de kwaliteit en onafhankelijkheid van taxaties verbeteren.

Het FSC benadrukt verder het belang van structurele maatregelen om de sterke schommelingen in de huizenmarkt te verminderen, zoals een groter en beter passend woningaanbod, lagere fiscale subsidies en stabiele en strenge leennormen.

Ook vraagt het FSC aandacht voor de gevolgen voor de financiële stabiliteit van nieuwe financieringsmogelijkheden ten behoeve van de verduurzaming van woningen. Financiering van verduurzaming dient consistent te zijn met de geldende hypothecaire leennormen en dient gepaard te gaan met voldoende waarborgen ten aanzien van de gerealiseerde energiebesparing.

Het FSC heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het FSC hebben vertegenwoordigers van DNB, AFM, het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau zitting.

Bron: FSC

GEEN REACTIES