FOV wordt Platform Onderlinge Verzekeraars binnen Verbond

De fusie tussen het Verbond van Verzekeraars en de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) is rond.

De algemene ledenvergaderingen van zowel Verbond als FOV hebben hiermee ingestemd.

De fusie tussen beide belangenbehartigers voor verzekeraars is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 een feit.

De belangenbehartiging van de voormalige FOV-leden wordt per 1 februari verzorgd door het Verbond via het nieuwe Platform Onderlinge Verzekeraars. Dat platform zal regelmatig bijeenkomsten organiseren voor onderlinge verzekeraars en heeft net als de andere afdelingen en platformen binnen het Verbond een eigen werkplan. Directeur Chris van Toor van de FOV maakt de overstap naar het Verbond en gaat de functie van manager van het platform bekleden. Het Verbondsbestuur wordt uitgebreid met één zetel om de specifieke belangen van onderlinge en coöperatieve verzekeraars ook op het hoogste niveau te borgen.

Krachtige brancheorganisatie

De fusie is ingegeven door het feit dat toezicht en regelgeving steeds complexer zijn geworden en nog steeds in intensiteit toenemen. Verbond en FOV wijzen met name naar de aanloop van de invoering van het Europese toezichtsregime Solvency II per 2016.

“Het is dan ook belangrijk dat één krachtige brancheorganisatie hierover in gesprek is met toezichthouders en politiek, in zowel Nederland als Europa. De algemene ledenvergaderingen van Verbond en FOV zijn ervan overtuigd dat zij door bundeling van elkaars sterke punten deze krachtige brancheorganisatie vormen.”

Verbond en FOV trokken al samen op in hun reactie op het wetsvoorstel implementatie Omnibus II richtlijn.

GEEN REACTIES