FIDIN uiterst kritisch over CAR

FIDIN is het met het Verbond ten principale oneens waar het stelt dat de CAR betekent dat het intermediair de huidige provisie gaat ‘halen’ bij zijn klant. De Federatie stelt daartegenover dat de provisie op dit moment een vergoeding is voor activiteiten ten behoeve van zowel de klant als de verzekeraar. "FIDIN is dan ook principieel van mening dat daar waar het intermediair aantoonbaar werkzaamheden uit handen van verzekeraars neemt, die verzekeraar het intermediair daar ook voor moet betalen. Ook bij een CAR-systeem. De praktijk leert dat dit meer structureel dan incidenteel is, zoals het Verbond suggereert. FIDIN heeft dan ook twijfels over de route van uitbesteding. Het spreekt daarbij voor zichzelf dat het intermediair transparant is over die werkzaamheden en over de ontvangen vergoeding. Deze optie kan dus nooit een manier zijn om de wettelijke kaders te ontduiken."

FIDIN constateert dat verzekeraars, consumenten en intermediairs nog lang niet klaar zijn voor CAR. Daarnaast lijkt met name voor ?eenvoudige? schadeverzekeringen, het CAR-model veel te veel belastend. De Federatie is bovendien van oordeel dat verzekeraars zelf de beheersing zouden moeten hebben excessieve beloningen te voorkomen. Het is hoog tijd, vindt FIDIN, om de nieuwe regelgeving zijn werk te laten doen. "Al was het maar om na te kunnen gaan of die nieuwe regelgeving leidt tot wat het beoogd: consumentenbescherming en het herwinnen van het vertrouwen in de financiële sector." Download hier het persbericht.

GEEN REACTIES