FEC richt zich op vastgoedfraude en witwassen in pensioensector

Het voorkomen van witwassen staat nog steeds hoog op de agenda. Ook volgt het FEC het onderzoek naar vastgoedfraude in de pensioensector.

In het jaarplan 2012-2014 geeft het Financieel Expertise Centrum (FEC) aan waar het zich de komende jaren op richt, met het accent op het jaar 2012.

Het voorkomen van witwassen staat nog steeds hoog op de agenda. In 2011 is het National Threat Assessment Witwassen (NTA) uitgevoerd. In 2012 zal uitvoering worden gegeven aan de vervolgactiviteiten. Daarnaast zal een methodiek worden ontwikkeld waarmee het NTA Witwassen periodiek kan worden herhaald of wellicht zelfs continu kan plaatsvinden.

Ook worden signalen adequaat opgepakt uit het nog voortlopende onderzoek dat de Belastingdienst doet naar vastgoedfraude in de pensioensector. Voor de pensioensector zal een rapportage worden opgesteld met handvatten ter voorkoming van betrokkenheid bij vastgoedfraude.

Blijvende aandacht is er voor de onderwerpen hypotheekfraude, terrorismefinanciering, identiteitsfraude, beleggingsfraude en cybercrime door expertmeetings te organiseren waarin kennis en kunde wordt uitgewisseld tussen de FEC-partners en extern betrokkenen.

Tot slot komt er een inventarisatie naar welke partijen rechtspersonen aanbieden en de aanpak van facilitators. Hiermee wordt voorkomen dat deze partijen en personen bewust of onbewust meewerken aan witwassen of vastgoedfraude.

GEEN REACTIES