Economist: Oorzaak crisis is niet overheids- maar private schuld

Bezuinigingsmaatregelen werken contraproductief en banken moeten stoppen met het onder het tapijt schuiven van hun slechte leningen.

The Economist wijst in een artikel op ‘Europa’s andere schuldencrisis’: Het gaat niet alleen om de lenende overheid, maar meer nog om de zombiebedrijven die het van de bank geleende geld nooit zullen terugbetalen en de grote schulden van de huishoudens.

Er komt weliswaar eind 2014 een nieuwe stress-test bij de 128 grootste Europese banken, maar The Economist plaatst vraagtekens of wel diep genoeg in de bankbalansen gespit zal worden, gezien het feit dat politici hebben bewezen daar schroom voor te hebben. ‘Er liggen wat vervelende lijken onder het tapijt’, waarschuwt de krant en wijst erop dat de oorsprong van de crisis in de Eurolanden minder bij de overheden gezocht moet worden en meer bij de excessief hoge private schuldenlast. In sommige landen zijn het vooral de zombie-bedrijven die de leningen niet kunnen terugbetalen, hoewel die nog steeds als te vorderen bedragen op de bankbalansen staan.

Na Ierland heeft Nederland de grootste schuldenlast per huishouden. In Amerika zijn de hypotheek- en bedrijfsschulden al voor het grootste deel geherstructureerd. In Europa staat de meer starre wetgeving een dergelijke sanering in de weg. Mensen met schulden blijven hier tot het eind van hun leven achtervolgd worden, anders dan in USA waar menige huizenbezitter de sleutel overhandigde aan de hypotheeknemer en elders met een schone lei kon beginnen. Ook het faillissementsregime hier wordt als te star ervaren. Dat alles werkt eraan mee dat de schulden niet of onvoldoende krimpen, waardoor de bestedingen niet aantrekken.

Ook de overheid werkt er niet aan mee om de consumptieve uitgaven omhoog te trekken. Integendeel, constateert de krant: het besparingbeleid drukt de economie nog verder in het slop.

Tot slot adviseert The Economist de banken om hun ‘bad loans’ te erkennen en af te schrijven. Daarmee maken zij voor zichzelf schoon schip, zetten de weg open voor adequate acties en bieden lucht aan de debiteuren die toch niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.

Maar de belangrijkste raadgeving gaat naar de overheden: stop met de bezuinigingspolitiek. Die zal de recessie nog verder verdiepen en dat beleid maakt het wel erg lastig om de private schulden te kunnen afbouwen.

Het artikel van The Economist

GEEN REACTIES