ECB waarschuwt banken voor gevolgen hoge rentes

ECB waarschuwt banken voor gevolgen van hoge rentes
© Moersch, Pixabay

De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt banken en financiële instellingen voor zwaar weer. Door de combinatie van inflatie, hoge rente en vertragende economie zullen meer wanbetalingen ontstaan. Banken moeten waken over hun kapitaalbuffers.

De rente verhogen om de economie af te koelen en zo de inflatie te beteugelen, is een beproefd middel dat de ECB het afgelopen jaar herhaaldelijk heeft toegepast. De effecten kunnen echter ook doorslaan: wanneer het aantal investeringen sterk daalt, vertraagt de economie, en bedrijven en gezinnen die zich in de schulden hebben gestoken toen de rente nog laag was, blijven nu steeds vaker in gebreke. En dat is wat er nu gebeurt. Met als gevolg een toename van wanbetalingen en faillissementen. Die leveren weer kredietverliezen voor de banken op.

Volgens de nieuwste Financial Stability Review die vandaag door de ECB is gepubliceerd, blijft de financiële stabiliteit in de eurozone kwetsbaar. De volledige impact van de nu krappere financiële omstandigheden op de reële economie moet overigens nog blijken.

Waakzaam blijven

“De zwakke economische vooruitzichten, samen met de gevolgen van de hoge inflatie, zetten het vermogen van mensen, bedrijven en overheden om hun schulden af te betalen onder druk”, aldus Luis de Guindos, vice-president van de ECB. “Het is van cruciaal belang dat we waakzaam blijven nu de economie overgaat naar een klimaat van hogere rentetarieven, gekoppeld aan toenemende onzekerheden en geopolitieke spanningen.”

De banken in het eurogebied zijn sinds de coronapandemie weliswaar veerkrachtig gebleken tegen schokken, maar op dit moment worden ze geconfronteerd met tegenwind uit drie belangrijke bronnen:

– Hun financieringskosten stijgen naarmate zij hogere rentetarieven doorberekenen aan kredietaanvragers. De samenstelling van hun financiering verschuift van girale deposito’s naar duurdere termijndeposito’s of obligaties.
– De bankactiva kunnen lijden onder een combinatie van hogere kredietkosten en een zwak macro-economisch klimaat.
– Hogere rentetarieven en strengere kredietvoorwaarden leiden ertoe dat er minder vraag komt naar kredieten. Dit zal de winstgevendheid van de banken beïnvloeden.

Bazel-III

Over het algemeen verkeert het bankstelsel in het eurogebied in een goede positie om deze risico’s het hoofd te bieden. Maar om de veerkracht van het financiële systeem te blijven garanderen moeten stevige kapitaalbuffers aangehouden worden.

Daarnaast hamert de ECB erop dat de resterende Bazel III-hervormingen getrouw worden doorgevoerd en dat de bankenunie wordt voltooid. De volledige invoering van dit prudentiële raamwerk – dat een financiële crisis zoals die van 2008-09 moet voorkomen – is herhaaldelijk uitgesteld. “Om de veerkracht van het financiële systeem te vergroten is nog steeds een alomvattend en beslissend beleidsantwoord nodig om structurele kwetsbaarheden in de niet-bancaire financiële sector aan te pakken”, aldus de ECB.

Bron: ECB

GEEN REACTIES