DNB uit in brief scherpe kritiek op bedrijfsvoering Rabobank

DNB schrijft dat bij Rabo in de periode 2006-2012 sprake is van een ernstige overtreding op de regels voor beheerste en integere bedrijfsvoering.

DNB heeft in samenwerking een onderzoek ingesteld naar het zogenoemde Libor- en Euriborschandaal. De uitkomst van het onderzoek heeft direct geleid tot het aftreden van topman Piet Moerland. Uit de context van de brief kan opgemaakt worden dat DNB op dat aftreden heeft aangedrongen, door dat feit te memoreren in de opsomming van de herstelmaatregelen die Rabobank “in nauw overleg met DNB” heeft genomen.

Bevindingen van DNB

Rabo heeft in de periode tot 2011 de risico’s van het Libor en Euribor-proces onvoldoende onderkend en onvoldoende geadresseerd in specifiek beleid, procedurfes en maatregelen;

In de periode 2006-2011 heeft een aantal concrete interne gebeurtenissen plaatsgehad die hadden moeten leiden tot het treffen van maatregelen om deze risico’s te beperken en/of te beheersen;

Rabo is vanaf 2010 onvoldoende voortvarend geweest in het treffen van adequate herstelmaatregelen;

Het business-, compliance- en operational risk management en de interne accountantsdienst hebben in relatie tot het Libor- en Euribor submissionproces onvoldoende effectief gefunctioneerd.

Handelaren van de Rabobank aan de Libor- en Euribor-submitters verzoeken gericht om dee rente in een bepaalde richting te bewegen. Ook gaven medewerkers van de bank aan andere partijen dergelijke richtinggevende wensen aan.

Schikking met OM

Naast DNB heeft ook het Openbaar Ministerie de zaak (strafrechtelijk) onderzocht. Om verdere strafvervolging te voorkomen heeft Rabo een schikking met het OM getroffen van € 70 miljoen. Aan andere toezichthouders (Amerika, Engeland, Japan) wordt een boete betaald die niet in de DNB-brief genoemd wordt, maar die in totaal ruim € 700 miljoen bedraagt.

Herstelmaatregelen

De herstelmaatregelen bestaan – naast de vervanging van Piet Moerland door Rabo-commissaris Marinus Minderhoud als interim bestuursvoorzitter – uit het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Dat geldt niet alleen voor Rabo International maar ook voor Rabo Nederland.

Daarnaast zijn de direct en indirect betrokken handelaren en hun verantwoordelijke managers ontslagen of in functie verlaagd. De bonussen van 14 medewerkers van in totaal € 4,2 miljoen worden ingehouden. Het gaat om een volledige inhouding van nog niet uitgekeerde bonussen “behalve wanneer dat disproportioneel zou zijn vanwege de ernst van de gedragingen van de persoon in kwestie.

GEEN REACTIES