Adfiz: adviseur moet toegang hebben tot alle producten

Het advies van een aanbieder heeft ongewenste verkoopprikkels omdat de aanbieder zijn eigen producten aanbeveelt.

Adfiz haakt in op de uitzending van TROS Radar die aandacht besteedde aan het feit dat de onafhankelijk adviseur geen toegang heeft tot alle producten die in de markt verkrijgbaar zijn.

“Steeds meer aanbieders gaan de concurrentie aan met onafhankelijk adviseurs op het advies aan de klant”, stelt Adfiz. “In die situatie is het van belang waarborgen te creëren dat een klant die kiest voor onafhankelijk advies toegang heeft tot alle producten. Zonder dubbele kosten, doordat de aanbieder het advies nog eens over doet. En zonder administratieve rompslomp, doordat de aanbieder weigert de adviseur van de klant direct te informeren, zelfs wanneer de klant daar expliciet om verzoekt. Zonder die waarborgen kan de ‘adviserende’ aanbieder zijn onafhankelijke concurrentie eenvoudig uitschakelen.

Dit is ongewenst. Temeer nu het besef groeit dat het advies van een aanbieder ongewenste verkoopprikkels heeft omdat de aanbieder zijn eigen producten aanbeveelt. En omdat de aanbieder uitsluitend zijn eigen producten aanbeveelt.”
Adfiz vindt dat iedere aanbieder al zijn producten beschikbaar moet stellen voor de klanten van onafhankelijk adviseurs. “Onafhankelijk adviseurs treden op als belangenbehartiger van de klant. Een selectief aanstellingenbeleid van intermediaire aanbieders past niet in deze verhoudingen. En ook directe aanbieders moeten klanten geen product weigeren of onnodige kosten in rekening brengen enkel omdat hij een onafhankelijk adviseur naast zich heeft staan.”

SWO

Intussen praat Adfiz met het Verbond en met OvFD over een model-samenwerkingsovereenkomst. “De afspraken over belangrijke, non-concurrentiële onderdelen van samenwerking moeten een voorbeeld voor de markt zijn. De eerste sessie heeft deze week plaatsgevonden. Het verloop en de uitkomst van deze sessie stemmen hoopvol.”

Adfiz wil deze ontwikkeling breder trekken door juist ook de banken aan te sluiten.

GEEN REACTIES