(Findinet) DNB-toezicht op cultuur en gedrag

Om het toezicht op gedrag en cultuur meer handen en voeten te geven, heeft DNB een nieuw expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit (COI) opgericht.

Een belangrijke les van de kredietcrisis is dat toezichthouders niet alleen kunnen varen op financiële cijfers van financiële instellingen. Zeker zo belangrijk voor de risico’s die ondernemingen lopen, is het menselijk gedrag dat achter de cijfers schuil gaat”, aldus DNB.

Gedrag en cultuur zijn dan ook een van de toezichtprioriteiten van DNB dit jaar. In de loop van dit jaar zijn de eerste resultaten te verwachten van een onderzoek naar de wijze waarop beslissingen worden genomen bij financiële instellingen.

Een intensivering van het prudentieel toezicht op gedrag en cultuur van financiële ondernemingen heeft prioriteit voor DNB. Dit gaat gelijk op met andere vernieuwingen in het toezicht, zoals de invoering van de nieuwe toezichtraamwerken Bazel III en Solvency II en de versterking van het macroprudentieel toezicht. DNB is er alles aan gelegen om gedrag en cultuur en de mogelijke risico’s van dien scherper in het vizier te krijgen. Zo worden dit jaar onder meer onderzoeken gedaan naar beloningen, board effectiveness en naar evenwichtige en consistente besluitvorming. Om dit toezicht op gedrag en cultuur meer handen en voeten te geven, is een nieuw expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit (COI) van start gegaan.

De experts ontwikkelen nieuwe toezichtmethoden en adviseren bij lastige dossiers. Ook zijn zij betrokken bij de toetsing van de deskundigheid van bestuurders. Met dit initiatief voor het toezicht op gedrag en cultuur van ondernemingen loopt DNB voorop in het internationale toezichtland.
Een start is gemaakt met het eerste onderzoeksproject om het besluitvormingsproces van financiële ondernemingen te toetsen op de evenwichtigheid en consistentie in hun besluitvorming. Dit zijn twee elementen uit de door DNB gepubliceerde beleidsvisie ‘De 7 elementen van een integere bedrijfscultuur’, die de grondslag vormt voor het toezicht op gedrag & cultuur. DNB doet dit onderzoek onder acht financiële ondernemingen, niet alleen banken, maar ook verzekeraars en pensioenfondsen.

De onderzoekers zoomen in op enkele belangrijke beslissingen van ondernemingen. Denk daarbij aan productintroductie, investeringen en organisatiewijzigingen. Is in de besluitvorming daarover naar meer gekeken dan de financiële consequenties? Is ook nagedacht over de gevolgen voor de werknemers, voor de klanten en de andere belanghebbenden? Dergelijke vraagstukken staan centraal voor de onderzoekers. Daarbij toetsen zij in hoeverre ondernemingen hun eigen procedures goed naleven en of de ‘checks and balances’ in de praktijk adequaat zijn. Andere aandachtspunten zijn de transparantie van de besluitvorming en het voorbeeldgedrag van de bestuurders: de tone at the top’. DNB bespreekt de resultaten van dit onderzoek met de betrokken instellingen. De algemene bevindingen maakt DNB daarna publiek.

GEEN REACTIES