DNB bepleit vermindering ontslagbescherming voor ouderen

De uitkeringsduur van de WW kan oplopen tot drie jaar. DNB wil die terugbrengen tot maximaal één jaar.

Dit schrijft de toezichthouder in het artikel Modernisering Nederlandse arbeidsmarkt.

DNB begint met het goede nieuwe, dat de arbeidsmarkt zich tijdens de crisis weerbaar heeft getoond. De werkloosheid is met 4,4% relatief laag. Daarnaast hebben diverse hervormingen eraan bijgedragen dat ouderen langer meedoen op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie van 55-plussers is in 10 jaar gestegen van 34 naar 54%. Maar dat is nog veel te weinig, aldus DNB.

“De 54% steekt ook karig af bij de participatie van ouderen in sommige buitenlanden. In Zweden bijvoorbeeld is nog driekwart van deze leeftijdsgroep actief op de arbeidsmarkt. Daar is dus nog veel te winnen.”

Verschillende regelingen zitten meer dynamiek en participatie van ouderen in de weg. DNB noemt in dit verband de relatief hoge ontslagbescherming en de lange duur van de werkloosheidsuitkeringen.

Ontslagbescherming

“De ontslagbescherming van ouderen is relatief hoog, omdat deze – vooral bij ontslag via de kantonrechter – stijgt met zowel het aantal dienstjaren als de leeftijd. Zodra ouderen hun baan verliezen, leidt deze systematiek van ontslagkosten tot een lagere kans op een volgende baan. De ontslagvergoeding loopt voor ouderen boven de 55 jaar op tot 2 maandsalarissen per dienstjaar. Voor werknemers onder de 35 is dat slechts een half maandsalaris. Dat maakt de oudere werknemers een stuk duurder en daarmee minder aantrekkelijk. Het lenteakkoord bevat plannen om de ontslagbescherming voor iedereen gelijk te trekken. Deze aanpassing verhoogt de kansen voor ouderen om sneller aan het werk te komen.”

WW

“Een tweede regeling die meer dynamiek op de arbeidsmarkt in de weg staat, is de opzet van de werkloosheidsuitkering. De WW is bedoeld om werklozen van een inkomen te voorzien in de periode dat zij zoeken naar een nieuwe baan. Vooral voor oudere werknemers, die vaak een lang arbeidsverleden hebben, zijn WW-uitkeringen in Nederland van relatief lange duur (zie figuur 2 voor een vergelijking met enkele andere OESO-landen). Werknemers die hun baan verliezen kunnen tot meer dan drie jaar een WW-uitkering ontvangen. Het verkorten van de WW-duur – bijvoorbeeld naar een jaar – draagt ertoe bij dat werklozen het contact met de arbeidsmarkt niet verliezen en de kans op het vinden van nieuw werk groter wordt.”

GEEN REACTIES