Delta Lloyd zet verder in op brandpreventie

Met Elektragarant heeft de verzekeraar een eigen methode ontwikkeld die erop gericht is brandschade te voorkomen.

De kans op elektrotechnische gebreken bij bedrijven verkleint daardoor aanzienlijk. Met ElektraGarant keurt een erkend en onafhankelijk inspectiebedrijf de elektrische installatie en risicovolle apparaten van bedrijven. Ondernemers krijgen inzicht in het brandrisico en kunnen doeltreffend ingrijpen om het risico te verkleinen. Daarmee kunnen zij niet alleen brandschade voorkomen, maar ook hun bedrijfscontinuïteit beter veiligstellen. Met ElektraGarant hebben ondernemers maximale zekerheid dat Delta Lloyd uitkeert als er toch brandschade ontstaat door elektra. De uitrol start de verzekeraar voor haar grootzakelijke portefeuille. In de loop van het jaar volgt de uitrol voor MKB risico’s.

Ongeveer een kwart van alle brandschades ontstaat door een gebrek in de elektrische installatie, door een gebrek in de apparaten die daarop aangesloten zijn of door verkeerd gebruik van de apparatuur.

Bij de huidige eisen die gesteld worden aan elektra-installaties ligt de focus vooral op het voorkomen van letsel. Delta Lloyd wil met deze methode niet alleen letsel voorkomen, maar vooral ook het risico op brand verkleinen.

“We moeten branden zo veel mogelijk voorkomen. Dat is vooral in het belang van de ondernemer. Want een groot deel van de ondernemingen die een brand te verduren kregen, redt het uiteindelijk niet. Ook als de brandschade gedekt was. Branden brengen de bedrijfscontinuïteit in gevaar. Daarom is preventie zo belangrijk”, aldus Frank van Donk, manager van het Expertise Service Center van Delta Lloyd. De verzekeraar richt zich met dit concept vooral op de industrie, de horeca, op opslagbedrijven en op kantoren. Maar ook ondernemers uit andere branches kunnen er gebruik maken.

Meer informatie op www.deltalloyd.nl/elektragarant

GEEN REACTIES