Deelakkoord: AOW-leeftijd in 2018 naar 66 en in 2021 naar 67

De AOW-leeftijd wordt na 2015 versneld verhoogd en de doorwerkbonus is weer van stal gehaald.

In het deelakkoord begroting 2013 van VVD en PvdA gaat de AOW-leeftijd in versneld tempo omhoog. Door het nieuwe tijdpad wordt de leeftijd in 2018 66 jaar. Dat is een jaar eerder dan in de wet was voorzien. Dat verschil is kleiner dan het lijkt, want in het oorspronkelijke voorstel stond de AOW-leeftijd in 2018 op 65 jaar en 9 maanden. Maar daarna lopen de verschillen sneller op. Vanaf 2018 tot 2021 wordt de leeftijd telkens met 4 maanden verhoogd zodat 67 jaar al bereikt is in 2021 in plaats van 2023.

De huidige voorschotregeling voor de AOW-leeftijdverhoging wordt geschrapt. In plaats daarvan komen de al eerder aangenomen en daarna weer verworpen overbruggingsregeling en doorwerkbonus terug.

Overbruggingsregeling

Mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdverhoging kunnen van de overbruggingsregeling gebruik maken. Voorwaarde is dat zij geen inkomen hebben dat hoger is dan 150% van het wettelijk minimumloon. Wel vindt er een partner- en vermogenstoets plaats (waar de eigen woning en het pensioenvermogen niet in betrokken worden).

Doorwerkbonus

Er wordt een doorwerkbonus ingevoerd voor werknemers (voltijd en deeltijd) vanaf 61 tot 65 jaar. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen vanaf 2021 gemiddeld anderhalf jaar eerder me pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan.

De regeling geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90% van het minimumloon. De bonus is maximaal voor mensen die 100% tot 120% van het minimumloon verdienen, waarna het bedrag steeds minder wordt en het nulpunt ligt bij een verdienste van 175% van het minimumloon.

Mobiliteitsbonus

Wat er precies verandert bij de toekenning van de bestaande mobiliteitsbonus aan werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van minimaal 50 jaar of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, is niet duidelijk. In het deelakkoord wordt gesproken over een intensivering van de regeling om de arbeidsparticipatie verder te stimuleren.

GEEN REACTIES