Declaratiecontrole en aanpak fraude door zorgverzekeraars ‘integer en adequaat’

copyright Pixabay

Zorgverzekeraars werken met steeds meer resultaat aan het verkleinen van de kans op declaratiefouten en zorgfraude.

Dit geldt voor zowel de Zorgverzekeringswet als de Wet langdurige zorg. Dat laat branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weten in een brief aan de Tweede Kamer.

NZa
ZN sluit zich daarmee aan bij de conclusie van minister Schippers die in de voortgangsrapportage Rechtmatige zorg 2016 en in reactie op het NZa-rapport Zorgverzekeraars, controles en privacy-voorschriften, vaststelt dat zorgverzekeraars de controle van zorgdeclaraties en de aanpak van fraude in de zorg integer en adequaat uitvoeren.

Uniformering
Dat doen zorgverzekeraars bijvoorbeeld door het uniformeren van controles en de screening van zorgverleners en zorginstellingen via het Portaal Raadpleging Integriteit (RIZ). Verder werken ze samen bij de controle van zorgnota’s uit het buitenland. Ook van belang zijn de inzet van horizontaal toezicht, de pilot met de NZa om bewijslast veilig te stellen en de pilot om een gezamenlijke onderzoeksunit op te zetten. Ten slotte is er een betere gegevensuitwisseling met ketenpartners en is er een inventarisatie van knelpunten in wet- en regelgeving.

Strenge protocollen
ZN herkent daarom niet het beeld dat soms (in de media) wordt opgeroepen dat zorgverzekeraars onvoldoende investeren in de controle van zorgnota’s en de aanpak van fraude. Daarnaast stellen de medewerkers die bij zorgverzekeraars toezien op de rechtmatigheid van de declaraties, hoge eisen aan de integriteit en de privacy van verzekerden. Zij hanteren strenge protocollen, werken in afgeschermde en beveiligde omgevingen en werken samen met verschillende toezichthouders en opsporingsorganisaties. Wel kunnen zorgverzekeraars volgens ZN betere uitleg geven over de manier waarop de verschillende controles worden uitgevoerd en aan welke randvoorwaarden deze moeten voldoen.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

GEEN REACTIES