De Vereende biedt klanten van schuldhulpverlening lagere premie

De Vereende biedt klanten van schuldhulpverlening lagere premie
© Pixabay

Vanaf heden is het voor alle klanten van schuldhulpverleners mogelijk om bij de Vereende een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en een inboedelverzekering af te sluiten tegen een verlaagde premie. De Vereende is hiertoe een speciaal traject gestart samen met 18 assurantieadviseurs. De adviseur die de klant aanbrengt, levert een deel van zijn provisie in.

Reden voor deze geste is de coronacrisis, die steeds meer Nederlanders in de schulden brengt. Inmiddels heeft ruim één op de vijf huishoudens moeite om rekeningen te betalen en dat aantal zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Het gaat hierbij nu ook vaak om mensen die eerder geen schulden hadden, aldus de Nederlandse Schuldhulproute NSR.

Samen met het Verbond van Verzekeraars en de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering) heeft de Vereende in de afgelopen maanden gewerkt aan de versterking van financiële weerbaarheid van kwetsbare groepen. Eén van de resultaten is: wie hulp krijgt bij zijn schulden, kan voortaan bij de Vereende een laaggeprijsde aansprakelijkheids- of inboedelverzekering afsluiten.

Voorwaarde
Wanneer een NVVK-lid een traject van schuldhulpverlening start, is de voorwaarde dat een aspirant-klant geen nieuwe schulden aangaat, anders stopt het traject. Dat geldt ook voor situaties waarin een klant aansprakelijk wordt gesteld voor schade. Daarom worden een AVP en inboedelverzekering dringend aangeraden en met regelmaat zelfs verplicht gesteld.

Helaas kunnen niet alle aspirant-klanten bij reguliere verzekeraars terecht. Daarom wijken ze uit naar de Vereende, maar daar worden ze geconfronteerd met hogere premies dan het marktmaximum. Het gevolg was dat inkomsten en uitgaven niet of nauwelijks in balans te brengen zijn.

Om dit op te lossen heeft de Vereende samen met 18 assurantieadviseurs een zogeheten klantreis uitgewerkt waarin de aspirant-klant zijn volledige dossier (met apart NVVK-aanvraagformulier, inclusief inboedelwaardemeter en CIS-uittreksel) aanlevert. De assurantieadviseur probeert eerst de verzekeringen in de reguliere markt te sluiten. Lukt dat niet, dan komt er een aanbod met premies van de Vereende. Dat premieaanbod is fors lager dan de standaardpremies van de Vereende. Bovendien levert de assurantieadviseur een deel van zijn provisie in. Op het moment dat er sprake is van finale kwijting van de schulden, doet de assurantieadviseur een poging om zijn klant onder te brengen bij een reguliere verzekeraar.

Maatwerk
De belangrijkste reden voor dit aanbod is dat de Vereende hiermee vanuit zijn eigen maatschappelijke rol een bijdrage levert om ook hier onverzekerbaarheid tegen te gaan. Bert Sonneveld, Manager Marketing & Acceptatie: “Zeker nu, in de coronatijd, willen wij mensen die in een moeilijke persoonlijke financiële situatie zitten en voor hulp aankloppen, helpen. Door deze samenwerking bieden wij een oplossing voor dit maatschappelijke issue. Korting geven past niet bij de Vereende. Wel het bieden van maatwerk en solidariteit met klanten die vanwege geen of weinig ‘eigen schuld’ bij ons komen. Onze bestaande premies waren in feite geen oplossing, maar een extra hobbel voor de start van een schuldhulpverleningstraject. Die hobbel hebben we nu weggenomen. Want hulp zoeken bij schulden verdient het om beloond te worden.”

GEEN REACTIES