De toekomst van de PPI-markt: 1. De Goudse

De PPI van de Goudse stopt ermee en gebruikt daarvoor een paar stevige argumenten met betrekking tot de ontwikkelingen op de PPI-markt.

De Goudse heeft besloten zich terug te trekken uit de PPI-markt. De maatschappij was daarin sinds begin 2012 actief met het Goudse Bedrijfspensioen. Zij noemt als aanleiding voor het besluit “de sterk veranderde markt”.

De markt heeft zich anders ontwikkeld dan De Goudse indertijd verwachtte. “In de eerste plaats zijn er meer aanbieders tot de markt toegetreden. In de tweede plaats is de verwachte groei van de markt uitgebleven. Door deze twee ontwikkelingen is de concurrentie meer toegenomen dan voorzien.”

De Goudse is van mening dat de PPI-markt zich beweegt naar een prijs-volumemarkt met gestandaardiseerde producten. “Dit sluit niet aan op het karakter en de strategie van De Goudse, die streeft naar een onderscheidende positie door het bieden van service en meerwaarde voor de klant.” Dat laatste wekt de suggestie dat de overblijvende partijen zich daar minder om bekommeren. Is dat inderdaad het geval en delen zij de visie van De Goudse?

Findinet vroeg de mening aan een aantal premiepensioeninstellingen die in deze ‘De toekomst van de PPI-markt’-serie zullen reageren.
Zij kunnen zich dan ook uitspreken over de opmerking van bestuursvoorzitter Michel Lamie: ‘Er is binnen zeer korte tijd een prijsmarkt ontstaan, waarbij vooral wordt geconcurreerd met zo laag mogelijke uitvoeringskosten. We verwachten dat er consolidatie zal optreden en dat de markt op korte termijn wordt gedomineerd door een beperkt aantal spelers.” De Goudse gaat zich verder focussen op haar kernmarkten: inkomens- en zakelijke schadeverzekeringen voor ondernemers.

GEEN REACTIES