De Jager zet alle maatregelen op terrein van de financiële markten op een rij

In een 50 pagina’s tellende brief wordt een volledig en samenhangend beeld geschetst van alle beleids- en wetgevingsinitiatieven.

De brief geeft een prima indruk van de maatregelen die de regering wil nemen en is daarom een handig naslagwerk geworden.

Onderwerpen die aan de orde komen:

pag.

3 Kapitaaleisenrichtlijn voor banken

4 solvabiliteitseisenrichtlijn voor verzekeraars

4 het verbreden van het toezicht

8 interventiewet

9 Europese ontwikkelingen op het gebied van crisismanagement

9 Provisieverbod

10 Aanscherping vakbekwaamheidseisen

10 Productontwikkeling

10 Kifid

11 Wijzer in Geldzaken

11 Beloningsbeleid

12 Institutioneel kader toezichthouders

14 versterking Europees toezicht
16 Voortgang aanbevelingen Commissie De Wit

27 Voortgang aangenomen moties n.a.v. Commissie De Wit

30 Voortgang Actieplan financiële sector

33 Reactie op wetgevingswensen DNB en AFM 2011

40 Nationaal wetgevingsprogramma financiële markten

46 Verwachte Europese regelgeving

GEEN REACTIES