De belastingheffingen per 1 januari 2013

Een overzicht van de belangrijkste, cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2013.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten.

In dit document geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste, cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per

1 januari 2013.

De inflatiecorrectie voor 2013 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,022%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2012.

Wijziging pensioengerechtigde leeftijd

In 2013 wordt de pensioengerechtigde leeftijd zoals bedoeld in de Algemene Ouderdomswet verhoogd van 65 jaar naar 65 jaar en

1 maand. Die leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Diverse fiscale faciliteiten die gelden voor 65+-ers, zoals bijvoorbeeld heffingskortingen en zorgkosten, groeien mee met deze leeftijd. In dit bericht wordt in dat geval aangegeven dat de AOW-leeftijd moet zijn bereikt (in 2012 65 jaar en in 2013 65 jaar en

1 maand).

GEEN REACTIES