De AFM-visie op serviceabonnementen

In de nieuwsbrief februari heeft de AFM nog eens de belangrijkste punten over serviceabonnementen op een rij gezet.

De AFM zegt zeer regelmatig van consumenten vragen te ontvangen over serviceabonnementen.

Uit de vragen van consumenten blijkt, aldus de toezichthouder, dat er bij klanten vooral onduidelijkheid bestaat over het nut van een serviceabonnement. “Het is aan financiële dienstverleners om hier duidelijk over te zijn. U moet goed vertellen en omschrijven wat de klant wel en niet krijgt binnen het abonnement.

Het moet voor een klant ook duidelijk zijn dat er altijd kosten worden gemaakt voor dienstverlening en hoe deze kosten worden betaald: door de aanbieder via (doorlopende) provisiegeldstromen (bij bestaande klanten en/of eenvoudige schadeverzekeringen) of door de klant zelf.”

De AFM verwacht dat de financiële dienstverlener ervoor zorgt dat de dienstverlening die via de abonnementen wordt toegezegd, ook daadwerkelijk wordt nagekomen.

Geen verplichting

“Klanten zijn op geen enkele wijze verplicht tot het aangaan van een serviceabonnement. De AFM verwacht dat de financiële dienstverlener dit ook duidelijk communiceert naar de klant”, stelt de AFM.

Daar kan aan toegevoegd worden dat de bemiddelaar het contract met de klant kan verbreken als deze de nieuwe voorwaarden niet accepteert. Een bemiddelaar kan immers zijn overeenkomst met de klant opzeggen en die vervangen door een abonnement, zo is gebleken uit het Multisafe-vonnis (zie: Rechtbank maakt weg vrij voor invoering abonnementen).
Bestaande klanten

Voor bestaande klanten voor wie de financiële dienstverlener al provisie heeft ontvangen of nog steeds ontvangt, verwacht de AFM dat hij “terughoudend is met het aanbieden van een serviceabonnement tegen betaling. De financiële dienstverlener mag klanten niet dubbel laten betalen voor dezelfde dienstverlening.”

In een schematisch overzicht geeft de AFM de aspecten weer waarmee de financiële dienstverlener te maken heeft bij de invulling van zijn doorlopende zorgplicht. De toezichthouder raadt financiële dienstverleners aan bij twijfelgevallen in het voordeel van de consument te handelen. De toelichting op de zorgplichtbegrippen beschjrijft de AFM in het artikel Nazorg en serviceabonnementen: Het belang van de klant centraal

GEEN REACTIES