Coronavirus kan ook pensioenverzekering raken

Coronavirus kan ook pensioenverzekering raken
© Pixabay

Het coronavirus raakt niet alleen consumenten met een reis- en annuleringsverzekering, het kan ook pensioenverzekerden raken. De Pensioenorde meldt in een persbericht: “Nu er steeds meer gebieden komen met een negatief reisadvies, wordt het relevant om te kijken wat de voorwaarden zijn voor de aanvullende dekkingen op een pensioenverzekering, met name die voor overlijden, ziekte of arbeidsongeschiktheid.”

Sommige maatschappijen beperken de dekking voor overlijden en arbeidsongeschiktheid– of sluiten die zelfs uit – als de verzekerde reist in een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt. Door de uitbraak van het coronavirus wijzigt de lijst met locaties waarvoor dit geldt op dagbasis. De Pensioenorde adviseert om bij reisplannen van werknemers de actuele reisadviezen van de Nederlandse overheid te raadplegen.

Het Verbond van Verzekeraars opende vorig week al een speciale webpagina voor consumenten met vragen over het coronavirus. Volgens het Verbond kunnen verzekerden doorgaans geen beroep doen op hun annuleringsverzekering als ze een reis hebben gepland naar een gebied waar het coronavirus heerst. Ook veel reisverzekeringen bieden geen dekking voor reizen in gebieden waarvoor al een negatief reisadvies gold vóór aanvang van de reis. Echter, sommige verzekeringen met een uitgebreide dekking bieden mogelijk wel dekking. Het is dus altijd zaak de voorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met de betreffende verzekeraar voor meer informatie.

GEEN REACTIES