Consumentenbond wil term “onafhankelijk financieel advies” beschermen

Minister De Jager moet alsnog de onafhankelijkheid en objectiviteit van financieel advies wettelijk borgen en daarmee consumenten beter beschermen.

Deze oproep doet de Consumentenbond aan de minister en de leden van de Tweede Kamer die op 9 februari debatteren over het provisieverbod.

“Het komt nu voor dat een adviseur zich onafhankelijk noemt, terwijl hij maar adviseert over de producten van twee aanbieders. Bij de term ‘onafhankelijk’ financieel advies vertrouwen consumenten erop dat de adviseur de hele markt analyseert en op basis daarvan adviseert. Vanaf 1 januari 2013 betalen consumenten voor financieel advies. Dan is het onterecht dat een adviseur, die slechts adviseert over producten van bijvoorbeeld maar twee aanbieders, zich net zo ‘onafhankelijk’ of ‘objectief’ mag noemen als zijn, vaak duurdere, collega die een uitgebreide marktanalyse voor zijn klant uitvoert.”

Minister De Jager heeft aangegeven de onafhankelijkheid van financieel adviseurs niet wettelijk vast te willen leggen, maar alleen in beperkte mate in het dienstverleningsdocument op te nemen. Daarin staat alleen of adviseurs wel of niet (gedeeltelijk) eigendom zijn van een verzekeraar of bank of dat ze omzetdoelstellingen hebben. De Consumentenbond dringt er op aan termen als ‘onafhankelijk’ bij financiële dienstverlening te beschermen, “zodat consumenten daarmee de kwaliteit van hun financieel advies beter kunnen inschatten.”

GEEN REACTIES