Overheid start in mei met Geldloket

In mei van dit jaar starten twee pilots in samenwerking met Stadsring51 in Amersfoort en het Juridisch Loket in Den Bosch.

Het doel van de pilots is te kijken in hoeverre er bij consumenten behoefte is aan een fysiek loket voor vragen over geldzaken. Daarnaast wordt er bekeken hoe het beste in deze behoefte kan worden voorzien. De voornaamste activiteiten van het Wijzer in geldzaken Geldloket zijn voorlichting en praktische assistentie (zoals checklists en brochures) bij vragen over geldzaken. Indien nodig wordt doorverwezen naar relevante (lokale) instanties. Centrale thema’s zijn: "regel je pensioen", "uit elkaar gaan", "huren of kopen?" en "rondkomen".

Geen financieel advies

Het Wijzer in geldzaken Geldloket geeft nadrukkelijk geen financieel advies (zoals benoemd in de Wet Financieel Toezicht) aan de bezoekers en verkoopt geen producten of diensten. Ook schuldhulpverlening valt niet binnen het bereik van het loket. De primaire dienstverlening van het Geldloket betreft voorlichting, is een aanvulling op het huidige aanbod en zal geen bestaande diensten vervangen. Doel is om iedereen, die vragen heeft over geldzaken en daarover meer informatie wil hebben, op weg te helpen. Hiermee wordt de financiële redzaamheid van de consument vergroot.

Twee pilots samen met lokale instanties

Er wordt samengewerkt met lokale instanties vanwege hun kennis en netwerk. Er gaat één pilot van start samen met Stadsring51 in Amersfoort en één pilot samen met de vestiging van het Juridisch Loket in Den Bosch:
In opdracht van de Gemeente Amersfoort helpt Stichting Stadsring51 de inwoners van Amersfoort gratis bij financiële en sociaal juridische problemen. Daarnaast heeft Stadsring51 een belangrijke preventieve taak. Het Wijzer in geldzaken Geldloket past binnen hun streven om meer aandacht te besteden aan preventie en zelfredzaamheid.

Het Juridisch Loket helpt gratis bij juridische vragen. De 300 juristen geven gratis informatie en advies. Hun klanten kunnen terecht op één van de 30 vestigingen, het Juridisch Loket bellen, mailen of de Rechtwijzer raadplegen (www.rechtwijzer.nl). De problemen waar hun klanten mee te maken hebben, bevatten vaak ook een financiële component. Het Wijzer in geldzaken Geldloket krijgt een aparte balie binnen de vestiging van het Juridisch Loket in Den Bosch, waar mensen verder kunnen worden geholpen.

Pilots duren één jaar

De pilots van het Wijzer in geldzaken Geldloket lopen gedurende één jaar. Na deze periode wordt er bekeken of en zo ja, in welke vorm er behoefte is aan deze manier van voorlichting en of een mogelijk vervolg haalbaar en wenselijk is.

GEEN REACTIES