Consultatie AFM-interpretaties over informatieverstrekking

De AFM heeft haar interpretaties van de verschillende informatieregels gebundeld en ter consultatie aan de markt voorgelegd.

Reacties kunnen voor 15 februari 2013 gemaild worden naar vragen.informatieverstrekking@afm.nl.

De AFM krijgt vaak vragen over de wettelijke normen voor het verstrekken van informatie door financiële marktpartijen. Dit geldt vooral voor de termen correct, duidelijk en niet-misleidend, zoals die in de Wet op het financieel toezicht (Wft) staan. Ook over relevante kenmerken, waarover consumenten volgens de wet voorafgaand aan of tijdens de looptijd informatie moeten krijgen, ontvangt de AFM geregeld vragen.

In de afgelopen jaren heeft de AFM deze normen geïnterpreteerd. Deze interpretaties zijn al in de praktijk toegepast, bijvoorbeeld in individuele dossiers of in projecten waar meerdere partijen bij betrokken waren. Door deze interpretaties te verzamelen en te bundelen in het document ‘Beleidsregel informatieverstrekking’, wil de toezichthouder de markt hier meer inzicht in geven en daarmee helpen te voldoen aan de regelgeving. Daarnaast vindt de AFM het van belang om transparant te zijn over het beleid dat zij voert. Dit document kwalificeert dan ook als interpretatieve beleidsregel. Het document zal de bestaande leidraden over begrijpelijkheid/duidelijkheid en misleiding vervangen.

Reacties

De AFM wil de interpretaties eerst graag breed in de markt consulteren en nodigt marktpartijen daarom uit om eventuele voorstellen tot verbetering voor 15 februari 2013 te mailen naar vragen.informatieverstrekking@afm.nl, onder vermelding van ‘voorstel tot verbetering beleidsregel informatieverstrekking’. Over lopende zaken kan de AFM geen mededelingen doen. Nadat de verbeteringen zijn doorgevoerd zal de beleidsregel definitief op de website van de AFM worden gepubliceerd. Vervolgens zal er periodiek een update volgen.

GEEN REACTIES