Concentratie spoedeisende zorg: ACM waarschuwt zorgverzekeraars

De ACM wijst zorgverzekeraars erop dat hun gezamenlijke plannen voor de concentratie van spoedeisende ziekenhuiszorg de keuzemogelijkheden voor patiënten en verzekerden kunnen verminderen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt zat zij niet heeft kunnen vaststellen dat er grote voordelen tegenover die verminderde keuzemogelijkheden staan. De toezichthouder waarschuwt zorgverzekeraars dat uitvoering van de opgestelde plannen mogelijk in strijd is met de Mededingingswet.

Op dit moment maken zorgverzekeraars gezamenlijk plannen voor het concentreren van complexe spoedeisende ziekenhuiszorg. Zo willen zorgverzekeraars bijvoorbeeld de spoedeisende zorg bij een beroerte of hartaanval per regio in gespecialiseerde ziekenhuizen concentreren. Deze plannen moeten leiden tot betere en doelmatiger spoedeisende zorg. Echter, de voordelen van deze plannen voor de patiënt en de verzekerde worden door diverse ziekenhuizen en door de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten niet onderkend. Zij zien nadelen zoals verschraling van de zorg in ziekenhuizen die de spoedeisende zorg verliezen wat een verslechtering van de kwaliteit voor de patiënt tot gevolg heeft.

ACM vindt keuzemogelijkheden in de zorg belangrijk. Hoewel patiënten bij een spoedgeval vaak niet zoveel te kiezen hebben, staat de spoedeisende zorg niet op zichzelf. ACM denkt dat het concentreren van spoedeisende zorg in veel gevallen ook gevolgen heeft voor de niet-spoedeisende zorg. Als zorgverzekeraars gezamenlijk bepalen waar spoedeisende zorg wordt ingekocht, kunnen zij zich ook minder in de inkoop van het overige zorgaanbod van de betrokken ziekenhuizen onderscheiden. ACM vindt het onderscheid tussen zorgverzekeraars van belang omdat verzekerden daardoor iets te kiezen hebben.

Dit houdt zorgverzekeraars scherp om de beste prijs en service te blijven bieden. Afstemming tussen zorgverzekeraars bij de concentratie van zorg kan alleen als de voordelen voor patiënt en verzekerde opwegen tegen het nadeel van de verminderde keuzemogelijkheden.

Zonder onafhankelijke en goed onderbouwde kwaliteitsstandaarden voor spoedeisende zorg zijn zorgverzekeraars niet in staat om aan te tonen dat de geclaimde voordelen van de concentratie van spoedeisende zorg voor de patiënt en verzekerde opwegen tegen het wegvallen van de keuzemogelijkheden. ACM roept de zorgverzekeraars dan ook op om hun plannen met dergelijke kwaliteitsstandaarden te onderbouwen. Pas dan zal ACM de waarde van de plannen in het belang van de patiënt en de verzekerde kunnen beoordelen.

GEEN REACTIES