Checklistbrand: mooie brandpreventietool

De checklist levert een concreet en persoonlijk advies op met meer inzicht in de kwetsbare plekken van de onderneming en tips om concrete maatregelen te treffen.

Om ondernemers extra bewust te maken van het belang van brandpreventie, hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars gezamenlijk een website gelanceerd. Met toegankelijke en praktische informatie willen zij grote en kleine bedrijven helpen met een meer beleidsmatige en structurele aanpak bij het beperken van de risico’s op en de gevolgen van brand.

www.checklistbrand.nl

Op de website www.checklistbrand.nl kunnen ondernemers (en hun adviseurs) terecht voor praktische tips en aandachtspunten, ondersteund door een voorlichtingsfilmpje. De checklist neemt de ondernemer mee langs vier concrete terreinen: het bedrijfsterrein, brandbare materialen, het gebouw zelf en brandbestrijding.

Het invullen van de checklist neemt wel even tijd in beslag (zo’n tien minuten), maar het levert wel een concreet en persoonlijk advies op met meer inzicht in de kwetsbare plekken van de onderneming en tips om concrete maatregelen te treffen.

Brandstichting

Uit cijfers blijkt dat zo’n vijftig procent van de bedrijven een grote brand, ook al is de volledige schade uitgekeerd, niet meer te boven komt.

Erger nog is de schade die door brandstichting wordt veroorzaakt, dat is bij twintig procent het geval.

Schade door brandstichting kenmerkt zich vaak door de grote kwetsbaarheid van de plek waar de brand wordt aangestoken en de hoge aanvullende bedrijfsschade door langdurige bedrijfsstilstand. Ook probeert de brandstichter vaak (vroegtijdige) ontdekking van de brand te voorkomen, waardoor er meestal weinig tijd rest om de schade te beperken.

Grote branden

Uit recente cijfers van het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts, blijkt dat jaarlijks negentig tot honderd bedrijven worden getroffen door brand met een schade van meer dan één miljoen euro. De totale schadelast van bedrijfsbranden ligt tussen de 350 tot 450 miljoen euro per jaar.

GEEN REACTIES