CFD: Hoekstra zet goede stappen bij robotadvies

Commissie Financiële Dienstverlening in de clinch met Nu.nl

Naar aanleiding van de internetconsultatie van het Ministerie van Financiën reageerde CFD als volgt m.b.t. het onderwerp “geautomatiseerd advies”.

CFD vindt dat hier hele goede stappen zijn gezet om consumenten beter te beschermen en ook het gelijke speelveld te verbeteren. Naar aanleiding van het voorgenomen wijzigingsbesluit wil CFD een aantal aandachtspunten meegeven.

1. In de huidige tijd worden we steeds meer geplaagd door hacks. Omdat in dit soort
geautomatiseerde systemen op grote schaal zeer gevoelige consumentendata wordt
verzameld (en geanalyseerd) die zeer aantrekkelijk zijn voor criminele partijen, zouden de
zwaarst mogelijke beveiligingseisen moeten worden gesteld aan dergelijke systemen.

2. We hebben in de eerste jaren van robot selling en andere semi-geautomatiseerde
verkoopsystemen gezien dat er op vele manieren gestuurd kan worden op gedrag en keuze
van de consument. Om het even direct te zeggen. Maakt niet uit wat je invult, je komt gek
genoeg altijd bij dat ene product of die ene aanbieder uit. Wij zouden graag zien dat hier het belang van de consument beter wordt gewaarborgd.

3. Er wordt gesproken over ‘systeemcontroles door vakbekwame natuurlijke personen’. CFD
gaat er vanuit dat deze personen niet bij hetzelfde bedrijf werken, maar als onafhankelijke
partij moeten worden ingehuurd. Het behoeft geen uitleg dat experts in loondienst op zo’n
cruciale positie in een lastige belangenmix terecht kunnen komen. Beter voorkomen dan
genezen.

4. Indien er technische fouten worden geconstateerd moeten consumenten er zeker van
kunnen zijn dat het ook wordt gemeld en kunnen de gevolgen zeer kostbaar zijn. Zijn
aansprakelijkheidsverzekeraars wel bereid dit risico te dekken omdat het fouten zijn die
duizenden consumenten tegelijk kunnen treffen?

GEEN REACTIES