Buitenproportionele verhoging kapitaaleisen verzekeraars

De afwaardering van Frankrijk door Fitch beïnvloedt de solvabiliteitspositie van verzekeraar met wel 15 procentpunten.

Vrijwel alle grote verzekeraars maken voor het berekenen van de benodigde solvabiliteit gebruik van de ECB AAA curve. Deze curve is gebaseerd op de rente van de staatsobligaties van de landen in de Eurozone met een AAA-rating. De rente op Franse staatsobligaties was bovengemiddeld. Op het moment dat Fitch de Franse staat de AAA-status ontnam daalde ECB AAA curve aanzienlijk. Daardoor kregen verzekeraars acuut te maken met een verslechtering van hun solvabiliteitsmarge. Delta Lloyd meldde bijvoorbeeld in haar jaarbericht dat de marge hierdoor met 15 procentpunten is gedaald.

Het Verbond van Verzekeraars trok aan de bel bij DNB. Het kan niet zijn, om met de woorden van algemeen directeur Richard Weurding te spreken, dat door de downgrade van Frankrijk de kapitaaleisen omhoog geschroefd moeten worden terwijl de perspectieven van de Nederlandse verzekeraars onveranderd zijn gebleven.

Directeur Leo de Boer voegde daaraan toe dat de ECB AAA curve nu wel erg uitgehold is en dat het erop neerkomt dat de Duitse rente de Nederlandse verplichtingen domineert. Naast Nederland en Duitsland hebben alleen Luxemburg en Finland nog de hoogste status.

DNB heeft geen oren naar deze argumenten en meldt geen grond te zien om een andere alternatieve rentecurve toe te staan. “Verzekeraars kunnen ervoor kiezen om de huidige alternatieve rentecurve te blijven gebruiken, of over te stappen naar de gebruikelijke zogenoemde DNB swap curve.

In de praktijk zal dat lood om oud ijzer blijken te zijn. Door de overstap van de DNB-curve naar de alternatieve ECB AAA-curve steeg de solvabiliteitsmarge bij de meeste verzekeraars met een percentage dat ruwweg gelijk staat aan de daling die de afwaardering van Frankrijk tot gevolg heeft.

Het standpunt van DNB wekt verbazing. De bedoeling was immers verzekeraars een zo stabiel mogelijke basis te verschaffen waarop zij hun kapitaalverplichtingen kunnen berekenen. Dit rigide standpunt van de toezichthouder zal consequenties kunnen hebben voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook worden verzekeraars verplicht straks te melden dat hun solvabiliteitsmarge weliswaar nog steeds op peil is, maar wel een behoorlijke deuk heeft opgelopen. Het is duidelijk dat dit alles een rem zet op nieuwe initiatieven van verzekeraars. Ten onrechte, omdat zoals gezegd die daling veroorzaakt wordt door externe – buitenlandse – factoren en niets te maken heeft met de financiële prestaties van de Nederlandse verzekeraars.

GEEN REACTIES