FFP: BTW-vraag leidt tot onzekerheid bij adviseurs

FFP-voorzitter Henk Duthler benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat de ongelijke BTW-behandeling van financieel advies en provisie tot ongewenste gevolgen leidt Door de voorstellen van minister De Jager krijgen financiële dienstverleners in de optiek van de FFP de facto een nieuwe rol en functie-inhoud, schrijft hij.

In de nieuwe situatie moeten intermediairs advies geven waarbij de klant centraal staat en niet het product. "Dat betekent dat zij geen bemiddelaars meer zijn die een advies geven gericht op het tot stand brengen van een transactie. Hun activiteiten kunnen dus ook niet meer worden toegerekend aan het tot stand rengen van een transactie, maar zijn in de optiek van de FFP advies-activiteiten die rechtstreeks met de klant worden afgerekend.

Onduidelijkheid

"In de branche heerst onduidelijkheid hierover", gaat de brief verder. "Er is namelijk ook een stroming die van mening is dat een op transactie gericht adviestraject mogelijk blijft en deze daardoor in een ander fiscaal regime valt. Kort door de bocht geformuleerd: een traject gericht op advies en service is de nota BTW-belast en niet aftrekbaar, bij een traject gericht op de transactie is de nota vrij van BTW en aftrekbaar. U kunt zich voorstellen dat dit tot ongewenste uitwijkroutes kan leiden."

GEEN REACTIES