Assurantiebelasting naar 9,7%

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2011. Besloten is onder meer om de assurantiebelasting per 1 maart 2011 te verhogen van 7,5 naar 9,7%. Het Verbond is blij dat de politiek tegemoet is gekomen aan de wens van de verzekeraars om invoering van deze maatregel omwille van de zorgvuldigheid uit te stellen tot maart 2011 en de verhoging ervan te beperken tot 0,2 % ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Het uitstel heeft voor de overheid echter wel een financieel dekkingstekort tot gevolg. Daarom geldt de extra, tijdelijke verhoging van 0,2%, die per 1 januari 2015 weer ongedaan wordt gemaakt. De Eerste Kamer moet nog wel formeel instemmen met het Belastingplan 2011. Naar verwachting zal dat vlak voor kerstmis gebeuren.

GEEN REACTIES