Eerlijke Verzekeringswijzer prijst NN om verbetering beleggingsbeleid

Eerlijke Verzekeringswijzer prijst NN om verbetering beleggingsbeleid

De negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland verbeterden het afgelopen jaar hun beleggingsbeleid op thema’s als corruptie, wapens, klimaatverandering, bonussen en mijnbouw. Dit meldt de Eerlijke Verzekeringswijzer na nieuw onderzoek.

NN Group voerde de meeste verbeteringen door, gevolgd door achtereenvolgens Aegon, Vivat, VGZ, Achmea, Allianz en ASR. CZ en Menzis boekten slechts minimale vooruitgang. ASR, Vivat en Achmea zijn de koplopers in de beleidsvergelijking van de Eerlijke Verzekeringswijzer, op geruime afstand gevolgd door NN Group. Allianz, Aegon, VGZ, Menzis en CZ sluiten successievelijk de rijen.

De negen verzekeringsgroepen samen halen, verdeeld over de 21 thema’s, in totaal 44 hogere scores ten opzichte van het vorige beleidsonderzoek in 2018.

  • NN Group voerde de meeste (55) beleidsverbeteringen door en krijgt daardoor 11 hogere scores. Uitschieter is de score op corruptie, die van een 3 naar een 8 gaat. In het beleid op klimaatverandering nam NN Group op om voortaan niet meer te beleggen in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet halen uit de productie van thermische kolen of teerzandolie.
  • Aegon en Vivat halen allebei op 8  thema’s hogere scores. Aegon heeft onder meer het belastingbeleid verbeterd door erin op te nemen dat bedrijven waarin wordt belegd belasting moeten betalen in de landen waarin ze actief zijn. Bij Vivat stijgt de score op gendergelijkheid flink: van een 1 naar een 6. Van de bedrijven waarin wordt belegd verlangt Vivat voortaan onder meer dat zij mannen en vrouwen gelijk belonen.
  • VGZ krijgt 5 hogere themascores, Achmea en Allianz allebei vier, ASR twee. Uitschieter bij ASR is de score voor het beleid op woningbouw & vastgoed, die van een 5 naar een 9 gaat. Allianz verruimde onder meer de reikwijdte van het wapenbeleid.
  • CZ en Menzis krijgen allebei op slechts één onderwerp een hoger rapportcijfer, nl. transparantie.

‘NN Group is goed op stoom gekomen met veel verbeteringen in het beleggingsbeleid’, zegt projectleider Titus Bolten namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. ‘Bij het vorige beleidsonderzoek in 2018 haalde NN Group slechts op één thema een voldoende, en daarnaast 20 onvoldoendes. Nu krijgt NN Group op negen thema’s een voldoende, en staan er nog twaalf onvoldoendes, dat ziet er al een stuk beter uit’, stelt Bolten. ‘We moedigen NN Group aan deze lijn door te trekken en hopen dat achterblijvers als CZ en Menzis ook snel de weg omhoog vinden’.

Periodieke evaluatie
De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt periodiek het beleggingsbeleid van de negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s. Het gaat hierbij om Achmea, Aegon, Allianz, ASR, CZ, Menzis, NN Group, VGZ en Vivat.

Voor de zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ is het de tweede keer dat hun beleid is beoordeeld, omdat zij pas in 2018 in de Eerlijke Verzekeringswijzer zijn opgenomen. Het beleid van de andere zes verzekeraars werd voor de zevende keer onder de loep genomen.

De Eerlijke Verzekeringswijzer, opgericht in 2013, is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

Bron: Eerlijke Verzekeringswijzer

GEEN REACTIES