Banken: geen verdere daling vraag naar woninghypotheken

Banken verwachten in het derde kwartaal geen verdere daling van de vraag naar woningбhypotheken en ook geen verdere aanscherping van de acceptatiecriteria.

DNB meldt in een DNBulletin dat een enkele bank zelfs rekent op een aantrekkende vraag.

MKB

De kredietvoorwaarden voor leningen aan het MKB zijn in het tweede kwartaal door een ruime meerderheid van de banken verder aangescherpt. De toegenomen risicoperceptie en de kosten verband houdend met de vermogenspositie van de banken zijn daarvoor de belangrijkste verklaring. Tegelijkertijd rapporteert een derde van de banken dat de vraag naar krediet door het MKB is afgenomen.

Ruim de helft van de deelnemende banken gaf aan dat hun risicoperceptie ten aanzien van bedrijfs-kredietverlening in het tweede kwartaal van 2013 aanzienlijk is toegenomen. Dit betreft vooral de ingeschatte vooruit¬zichten voor de desbetreffende bedrijfstak of onderneming aan wie zij krediet verlenen. Ten aanzien van de kredietvoorwaarden voor leningen aan het MKB, gaf een derde van de banken aan dat ook de kosten verband houdend met de vermogenspositie van de bank een reden is geweest voor de aanscherping. In het derde kwartaal van 2013 verwacht een kleiner deel van de Nederlandse banken hun acceptatie¬criteria voor leningen aan het bedrijfsleven verder aan te scherpen.

Een derde van de banken rapporteert dat de vraag naar krediet is afgenomen, vooral de kredietvraag door het MKB. Als oorzaken hiervan noemt men een dalende financieringsbehoefte voor vaste investeringen en voor fusies/overnames dan wel herstructurering van de onderneming. In het derde kwartaal verwachten de banken een verdere daling van de vraag naar bedrijfskrediet

Woninghypotheken

Volgens de Nederlandse banken is in het tweede kwartaal van 2013 de vraag naar woning¬hypotheken wederom gedaald. Als verklaring wijzen de banken vooral op de slechte vooruitzichten op de woning-markt en het lage consumentenvertrouwen. Voor het derde kwartaal wordt per saldo door de banken geen verdere vraagdaling naar woninghypotheken verwacht. Een enkele bank in de enquête rekent zelfs op een lichte toename van de vraag naar woninghypotheken.

GEEN REACTIES