Autosleutel in jas, geen vergoeding bij diefstal

Ook als je bij een besloten familiefeest in een restaurant je autosleutel in je jaszak achterlaat hoeft verzekeraar diefstalschade niet te vergoeden.

Verzekerde neemt deel aan een besloten familiefeestje. Het wok-restaurant is alleen voor die familie geopend. Hij parkeert de auto op het parkeerterrein van het restaurant. Direct bij binnenkomst wordt zijn jas aangepakt door het personeel. Daarbij vergeet hij de autosleutel uit zijn jas te halen.

Bij het weggaan blijkt zijn sleutel verdwenen en daarna constateert hij dat datzelfde geldt voor zijn auto.

Het restaurant blijkt aan de achterzijde nog een andere ingang te hebben. De dieven zijn via die deur naar binnengekomen.

De rechtbank Arnhem oordeelt dat verzekerde gehandeld heeft in strijd met polisvoorwaarden omdat hij niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen. Verzekerde mocht er niet op vertrouwen dat zijn autosleutel veilig was opgeborgen. Daar kwam overigens nog bij dat hij zijn kentekenbewijzen in de auto had laten liggen.

Polisvoorwaarden onredelijk bezwarend?

Een uitsluiting op de polis is “schade als gevolg van diefstal […] als u niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen.

Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de sleutel (key card), delen van het kentekenbewijs of het afneembare frontje van de radio dan wel de uit-/afneembare radio in de auto achterblijven, of als de auto niet was afgesloten”

Verzekerde vindt die bepaling onredelijk bezwarend.

Los van de juridische uitleg oordeelt de rechtbank dat de polisvoorwaarde duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd. Hier is sprake van een kernbeding en kan niet als een ‘algemene voorwaarde’ worden aangemerkt. Het beding is dan ook niet op die grond vernietigbaar.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES