Vrouwelijke professional zoekt meer inkomenszekerheid

Vrouwelijke zakelijke professionals zochten de afgelopen jaren meer inkomenszekerheid in vergelijking tot hun mannelijke collega’s. Met name het inkomen dat vrouwen verzekeren steeg ruim 4 keer zo hard als bij mannen.

Dat concludeert arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir. De ING-dochter verzekert hoogopgeleide zakelijke professionals tegen arbeidsongeschiktheid. Uit haar portefeuillegegevens van de periode 2004 tot 2011 ziet Movir drie duidelijke aanwijzingen.

Meer inkomen

Ondanks de economische crisis is het inkomen dat vrouwelijke zakelijke professionals verzekeren flink gestegen. In 2004 verzekerden vrouwen een beduidend lager inkomen dan mannen, maar dat verschil is de afgelopen jaren heel snel kleiner geworden. In de periode 2004-2011 steeg het inkomen van vrouwen met maar liefst 21%, terwijl het verzekerd inkomen van mannen met slechts 5% toenam. Dit is niet meer dan een index-stijging. Deze groei lijkt een duidelijk gevolg van de feminisering van de hoogopgeleide beroepsbevolking.

.
Sneller geld

Zowel mannen als vrouwen willen sneller kunnen terugvallen op hun inkomensverzekering. In de periode 2004-2011 daalt de gemiddelde eigenrisicotermijn (wachttijd voor de uitkering start) bij mannen met 47%. Bij vrouwen is deze daling nog veel groter: 67%. Mogelijke oorzaak is dat men beschikt over minder spaargeld, of men wil hier niet op interen.

Langer doorwerken

Een derde indicator die aangeeft dat vrouwen meer zekerheid kiezen, is de zogenaamde eindleeftijd. Dat is de leeftijd tot wanneer een verzekering uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. 89% van de vrouwen kiest voor een eindleeftijd van 65, bij mannen is dit slechts 86%. Movir ziet een duidelijke toename van de groep die zich verzekerd tot de maximale eindleeftijd van 65 jaar, dit sluit aan bij de huidige AOW leeftijd discussie

GEEN REACTIES