ASR neemt BNG Vermogensbeheer over

ASR neemt BNG Vermogensbeheer over van BNG Bank. Het voltallige team van BNG Vermogensbeheer (10 FTE) treedt bij ASR in dienst, zodat ASR direct gebruik kan maken van de expertise van BNG Vermogensbeheer.

Met de overname van BNG Vermogensbeheer zet a.s.r. een stap in haar ambitie om een belangrijke plaats te vervullen op het gebied van vermogensbeheer voor externe partijen.

BNG Vermogensbeheer heeft een leidende positie als vermogensbeheerder voor de (semi)publieke sector. Het vermogen onder beheer bedraagt bijna € 5 miljard. BNG Vermogensbeheer heeft een divers klantenportfolio die voornamelijk bestaat uit decentrale overheden, zorg- en onderwijsinstellingen, universiteiten, netwerkbedrijven, woningcorporaties, goede doelen en vermogensfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen en zorgverzekeraars. Deze worden bediend met op maat samengestelde portefeuilles en gespecialiseerde beleggingsfondsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zelfontwikkelde technieken en modellen.

De klanten van BNG Vermogensbeheer krijgen door de overname toegang tot de expertise van een van de grootste vermogensbeheerders van Nederland. Het gaat onder meer om expertise op het gebied van strategische en tactische asset allocatie en het beheer van beleggingsportefeuilles en beleggingsfondsen in specifieke beleggingscategorieën zoals Europese aandelen en obligaties.

(Bron: persbericht ASR)

GEEN REACTIES