ASR dicht de loonkloof

ASR dicht de loonkloof
© John Paul Edge, Pixabay

Bij ASR is geen sprake meer van een loonkloof. Mannen en vrouwen krijgen een gelijke beloning bij gelijkwaardige arbeid. Dit blijkt uit de jaarlijkse Gender Pay Gap analyse van het bedrijf.

Het gaat hier om de gecorrigeerde loonkloof. Want het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen bij ASR is over de hele populatie genomen nog 17% lager dan van mannen. Dit verschil wordt echter volledig verklaard doordat vrouwen veelal ander type werk (in lagere salarisschalen) uitvoeren dan mannen (in hogere schalen) én doordat vrouwen gemiddeld minder werkervaring hebben.

Dit gevonden verschil in beloning tussen mannen en vrouwen berust dus niet op een zuivere vergelijking en wordt daarom ook wel de ongecorrigeerde loonkloof genoemd, legt de verzekeraar uit in een persbericht. Gecorrigeerd voor bovengenoemde factoren is er over heel ASR genomen geen loonkloof aanwezig tussen mannen en vrouwen. De Gender Pay Gap bij ASR is 0%.

In het Nederlandse bedrijfsleven is de gecorrigeerde loonkloof gemiddeld 5%, in het nadeel van vrouwen. (bron: Nationaal salarisonderzoek 2021 van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit).

Meer evenredige verdeling

Vraag is dan nog wel waarom er bij ASR meer mannen zijn vertegenwoordigd in hogere functies. Maar de verzekeraar is druk doende dit verschil ook weg te werken: het bedrijf streeft naar een meer evenredige verdeling van mannen en vrouwen in managementfuncties en specialistische functies. Enerzijds moet deze verbetering van diversiteit komen uit de interne doorgroei van vrouwen, anderzijds uit de instroom van meer vrouwen van buiten.

Onbewuste vooroordelen

Voorbeelden om genderdiversiteit verder te bevorderen zijn een pilot met anoniem solliciteren en een diverse samenstelling van de gesprekspartners in sollicitatiegesprekken: daarbij worden altijd zowel een man als een vrouw betrokken. Verder moeten alle leidinggevenden een training ‘unconscious implicit bias’ volgen. Daarin leren zij hoe zij onbewuste vooroordelen kunnen herkennen en welke technieken er zijn om deze uit te sluiten.

Ten slotte werkt ASR samen met diverse organisaties, zoals Talent naar de Top, Women In Financial Services (WIFS), InTouch Female Leadership en het Agora Network om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verder te verbeteren.

Op meerdere punten is er vooruitgang geboekt: het afgelopen jaar begonnen er net zoveel mannen als vrouwen bij ASR in een nieuwe functie. Ook groeit het aandeel vrouwen die potentieel laten zien om door te groeien naar managementfuncties.

Bron: ASR

GEEN REACTIES