ASR al over een halfjaar verkoopklaar

De toekomst van ASR hangt niet af van de termijn waarop ABN AMRO naar de beurs wordt gebracht; ASR wordt niet delen opgesplitst.

Minister Dijsselbloem schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ASR over een half jaar mogelijk al klaar kan zijn om te starten met de concrete voorbereidingen voor een verkoop. “Omdat ASR zowel zelfstandig kan voortbestaan als kan samengaan met een andere verzekeraar, ben ik voornemens om een zogenaamde dual track benadering te hanteren. Dat betekent dat ASR gevraagd zal worden om zich de komende zes maanden voor te bereiden op een beursgang en NLFI gelijktijdig de mogelijkheden voor een consolidatie met andere verzekeraars zal onderzoeken. Op deze wijze wordt maximale flexibiliteit behouden om een voor de Staat optimale verkoop te kunnen realiseren. Hierbij is het belangrijk dat geïnteresseerden gelijke kansen krijgen in een transparant proces.”

NLFI is het administratiekantoor van het Rijk dat het aandeelhouderschap in ABN AMRO en ASR invult.

De minister meldt dat er, anders dan voor de bank, wel interesse bestaat voor ASR. Verschillende partijen hebben zich al als geïnteresseerde gemeld.

NLFI licht in haar advies over ASR toe dat zij verwacht dat de zes grote levens- en schadeverzekeraars gaan consolideren, zodat er een aantal grotere spelers overblijft.

Snelle consolidatie verzekeringsmarkt

De minister: “Verzekeraars zelf, analisten en investeerders verwachten dat de zes grote levens- en schadeverzekeraars in de Nederlandse verzekeringssector consolideren, zodat er een kleiner aantal grotere spelers overblijft. Hoe en wanneer deze consolidatie zal plaatsvinden is onzeker, maar gezien de krimpende markt en de synergie- en schaalvoordelen die te behalen zijn door consolideren lijkt het aannemelijk dat dit binnen afzienbare termijn plaatsvindt. En hoewel ASR heeft aangetoond over voldoende schaal te beschikken om voort te gaan als zelfstandige verzekeraar, is het niet ondenkbaar dat ASR ook een rol zal spelen in deze consolidatiebeweging. Verschillende partijen hebben zich bij NLFI en ASR gemeld als geïnteresseerde. ASR is voor verschillende Nederlandse verzekeraars een interessante onderneming om mee samen te gaan. Ook private investeerders lijken geïnteresseerd in een belang in de sector. Een overname door een partij die momenteel nog niet actief is op de Nederlandse markt ligt op dit moment niet voor de hand. De Nederlandse markt is een verzadigde markt, terwijl buitenlandse partijen voornamelijk op zoek zijn naar groeipotentieel.”

NLFI raadt expliciet af om ASR in delen te verkopen: Een verkoop van de ‘gesloten’ portefeuille kan bij kredietbeoordelaar Standard & Poor’s leiden tot een negatieve aanpassing van de rating. Bij een verkoop in delen bestaat er ook een risico dat de Staat lang aandeelhouder blijft van die onderdelen die minder interessant blijken te zijn. De voordelen van diversificatie (risicodiversificatie, schaalvoordelen en efficiënt gebruik van kapitaal) zouden verdwijnen bij separatie.”

“Het is goed dat de minister zijn plannen heeft bekendgemaakt en er duidelijkheid is over de mogelijke opties voor ASR in de nabije toekomst”, reageert ASR-topman Jos Baeten..”Wij zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van deze plannen, die aansluiten bij onze visie op een terugkeer van ASR naar de private markt. Voor ons betekent het dat wij verder gaan met het voorbereiden van het bedrijf op een beursintroductie. Daarnaast zullen wij kansen voor consolidatie binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt serieus onderzoeken.”

GEEN REACTIES