Arbodienstverlener wordt steeds vaker verlengstuk van intermediair

Arbodienstverlener wordt steeds vaker verlengstuk van intermediair
© Dirk Wouters, Pixabay

Door de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt zoeken grotere intermediairs steeds meer mogelijkheden om de eigen positie te versterken. De arbodienstverlening blijkt zich daar uitstekend voor te lenen. Zo kan arbodienstverlening goed gecombineerd worden met verzuimverzekeringen. Meer dan de helft van de overnames van arbodienstverleners wordt momenteel gedaan door verzekeraars of een assurantietussenpersonen.

Fusie- en overnamespecialist BHB Dullemond ziet in de Overnamemonitor Arbodiensten over het eerste halfjaar van 2021 een mutatiegraad van 4% binnen de arbodienstverleners. Dat is 1 procentpunt meer dan in de tweede jaarhelft 2020. De consolidatie die bij het verzekeringsintermediair plaatsvindt lijkt over te springen op de arbodienstverleners.

Vooralsnog heeft deze consolidatie voornamelijk betrekking op de grotere arbodienstverleners. Door deze ontwikkeling neemt de druk op de kleine spelers echter toe om ook te gaan bewegen, dit om niet uit de markt gedrukt te worden.

Qua dealvolume ligt de nadruk op de categorie EUR 10 miljoen en groter. Dit komt door de overname van Qare door de HCS Groep (die op haar beurt een deelneming is van Nationale­ Nederlanden). Het voorgaande halfjaar heeft Gilde Healthcare haar belang in Blijwerk Groep verkocht aan Mentha Capital en is Blijwerk Groep samengegaan met Argo Advies en De Arbodienst. Maar ook zonder deze grote overnames is er een duidelijke ontwikkeling en groei van de overnamemarkt te zien, aldus BHB Dullemond. De overnames met een dealvolume tot EUR 10 miljoen zijn eveneens in aantallen toegenomen.

De markt van de arbodienstverlening is een relatief jonge, niet al te grote markt. Binnen Nederland zijn er ruim 400 bedrijven actief die zich bezighouden met arbodienstverlening en re-integratie. Hiervan zijn er ongeveer 160 gecertificeerd (SBCA). De omvang van de arbodienstverlening en re-integratiemarkt wordt geschat op EUR 1 tot 1,2 miljard. Van 2014 tot 2019 liet deze markt een jaar-op-jaargroei van ruim 5% zien. Langzaam verandert de aard van de dienstverlening: er is een verschuiving te zien van “schadelast beperken” naar “voorspellen en voorkomen”.

BHB Dullemond verwacht dat de komende tijd de samenwerking tussen arbodienstverleners en verzekeraars/assurantietussenpersonen van nog groter strategisch belang gaat worden.

GEEN REACTIES