AON waarschuwt voor strengere voorwaarden WGA-verzekering

© Pixabay

Aon waarschuwt werkgevers, die eigenrisicodrager willen blijven voor de WGA, goed te letten op verzekeringsvoorwaarden. “Omdat de WGA-flex en –vast vanaf 1 januari 2017 worden samengevoegd, stellen verzekeraars veel nieuwe eisen en hanteren zij strengere voorwaarden”, aldus AON. Publiek verzekerde werkgevers moeten al voor 1 oktober hun keuze (publiek of verzekeraar) hebben gemaakt.

Daar komt bij dat de deadlines kort zijn, omdat verzekeraars de nieuwe premies pas laat bekendmaken. Wanneer werkgevers die nu eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast niet voor 31 december hun keuze hebben gemaakt, gaan ze verplicht terug naar een publieke verzekering. Door aangepaste regels betalen zij dan een verhoogde premie en zijn zij minimaal drie jaar verplicht publiek verzekerd

WGA-verzekeraars hebben in het verleden verliezen moeten nemen. Dat maakt dat zij extra zorgvuldig zijn in het maken van risicocalculaties voor de nieuwe WGA. Daarvoor moeten werkgevers uiteenlopende gegevens aanleveren. Zo beoordelen verzekeraars het verzuimbeleid en soms kijken zij naar de financiële positie van de werkgever.

Ziektewet eigenrisicodrager
Verzekeraars eisen daarnaast veelal van de werkgevers dat zij ook voor de Ziektewet eigenrisicodrager worden. De deadline daarvoor ligt op 1 oktober. Het is dan ook kort dag om tot een keuze te komen.

Aon wijst erop dat het ondanks de tijdsdruk nu meer dan ooit van belang is een zorgvuldige keuze te maken. “Daarbij is het verleidelijk om te kijken naar de laagste premie en voordelen op de korte termijn,” zegt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon Nederland. “Maar juist de polisvoorwaarden hebben op lange termijn veel invloed op de mate waarin een werkgever kan besparen op zijn WGA-lasten. Sommige verzekeraars baseren hun toekomstige premies op hun totale lasten. Er wordt dan minder gekeken naar individuele werkgevers. Een werkgever die veel doet aan preventie en re-integratie ziet dat in dat geval niet terug in een lagere premie.”

WGA deels verzekeren
Sinds kort biedt een aantal verzekeraars de mogelijkheid de WGA-lasten deels te verzekeren. In ruil voor een korting op de premie wordt vooraf afgesproken welk deel van de WGA-uitkeringen de werkgever zelf betaalt, bijvoorbeeld vijftig procent. Over dat deel hoeft hij dan geen premie te betalen. Naast een lagere premie, is het voordeel van deze variant dat de werkgever het meteen merkt in zijn uitkeringslasten als hij medewerkers vanuit de WGA succesvol weet te re-integreren.

De nieuwe polisvariant heeft op lange termijn echter aan aantal flinke nadelen, zo waarschuwt Rijnbeek. Een WGA-uitkering duurt maximaal tien jaar. Belandt een medewerker in de WGA, dan betaalt de werkgever het onverzekerde deel van de uitkering dus maximaal tien jaar. “Én omdat hij bij instroom zelf geld moet reserveren op zijn balans, kunnen de kosten zo hoog zijn dat het premievoordeel compleet verdampt en zelfs financieel nadelig kan zijn. Daarnaast zal een andere verzekeraar die bestaande lasten niet overnemen, waardoor overstappen lastig wordt.”

(AON)

GEEN REACTIES