Allianz maakt combinatie van garantie en doorbeleggen na pensioen mogelijk

beleggen na pensioen mogelijk
© Px

Allianz biedt een oplossing om na de pensioendatum (deels) door te beleggen voor de opbouw van pensioen. Met het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen kunnen deelnemers die binnenkort pensioen moeten aankopen, naast de vaste gegarandeerde pensioenuitkering kiezen voor een variabele pensioenuitkering of een combinatie van beide.

Allianz speelt hiermee in op de Wet verbeterde premieregeling die per 1 september 2016 van kracht is. Deze wet maakt het onder andere mogelijk om na de pensioendatum te blijven beleggen voor de opbouw van pensioen. Zwitserleven en Aegon kondigen al eerder soortgelijke producten aan.

Alternatief voor historisch lage rente

Door de huidige historisch lage rente levert het opgebouwde pensioenkapitaal een lagere pensioenuitkering op dan verwacht. Hoe lager de rente, hoe lager de pensioenuitkering. Bij een rente van 0,5% kan de pensioenuitkering bijna 30% lager zijn dan bij een rente van 2,5%. De nieuwe wet biedt deelnemers met de variabele pensioenuitkering een alternatief voor de historisch lage rente. Hiermee kunnen zij doorbeleggen, met als doel een hogere pensioenuitkering.

De variabele pensioenuitkering is onder andere afhankelijk van beleggingsresultaten en renteschommelingen. In het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen staan risicospreiding en schokbestendigheid centraal. “Deelnemers die voor doorbeleggen kiezen, beleggen in een zorgvuldig samengestelde lifecycle met zeven onafhankelijke beleggingsfondsen, waarvan 31% in zakelijke waarden”, zegt Mart Vreven, Directeur Pensioen en Leven bij Allianz Nederland. “Na 20 jaar doorbeleggen is het beleggingsrisico naar nihil afgebouwd en is er sprake van een levenslange gegarandeerde pensioenuitkering.”

Toenemende vraag naar doorbeleggen

De belangstelling voor doorbeleggen is groot. Circa 45% van de deelnemers aan een beschikbare premieregeling die binnenkort pensioen moeten aankopen of dit onlangs hebben gedaan, geeft aan hierin geïnteresseerd te zijn, meldt Allianz na een onderzoek dat GfK onder 850 respondenten uitvoerde in opdracht van Allianz. In het onderzoek is specifiek het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen getoetst.

Allianz verwacht dat deze groep geïnteresseerden in de toekomst zal toenemen. Zo’n 70% van de zogeheten vooroplopende consumenten geeft in het onderzoek aan geïnteresseerd te zijn in doorbeleggen.

Extra keuzemogelijkheden

De Wet verbeterde premieregeling biedt extra keuzemogelijkheden. Naast advies, blijkt uit het onderzoek dat interactieve visualisatie deelnemers helpt om tot een keuze te komen. De bereidheid om te kiezen voor een variabele pensioenuitkering neemt toe naarmate deelnemers meer relevante informatie krijgen aangereikt. Zij verwachten die informatie met name van hun huidige pensioenaanbieder (40%) of hun financieel adviseur te ontvangen (30%), maar hopen dit ook online te vinden (40%).

Rekentool

Om direct inzichtelijk te maken wat de effecten van doorbeleggen op de pensioenuitkering zijn, ontwikkelde Allianz een online rekentool. Hiermee kunnen deelnemers verschillende combinaties maken van beleggen en garantie. Ook kunnen zij kiezen voor een gelijkblijvende of een dalende variant van de pensioenuitkering. De dalende variant levert op dit moment een hogere pensioenuitkering op van ruim 20%.

(Allianz)

GEEN REACTIES