Aegon lanceert product voor doorbeleggen na pensionering

copyright Pixabay

Naar aanleiding van de Wet verbeterde premieregeling komt Aegon met het Uitkerend Beleggingspensioen.

Werknemers met een vrijkomend pensioenkapitaal uit een beschikbare premieregeling kunnen daarmee vanaf nu blijven beleggen na hun pensionering. De wetgever staat dat sinds september toe. Aegon is naar eigen zeggen de eerste verzekeraar die klanten de keus biedt tussen een gegarandeerd pensioen of een beleggingspensioen.

Beleggingsrisico’s
Door de lage rente is het traditionele product voor een gegarandeerde pensioenuitkering momenteel ongunstig. Het nieuwe Aegon Uitkerend Beleggingspensioen biedt de mogelijkheid op een hogere uitkering, maar komt ook met risico’s. De hoogte van het pensioen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van het beleggingsrendement, de rente en de levensverwachting. Het pensioenkapitaal wordt belegd in een mix van drie beleggingsfondsen, waarbij ongeveer twee derde wordt belegd in zakelijke waarden, zoals aandelen en onroerend goed. Zakelijke waarden zijn risicovoller, maar bieden tegelijk meer kans op een hoger rendement. Aegon kiest voor risicovoller beleggen om klanten een kans op een hoger pensioen te bieden. Bovendien geldt volgens de verzekeraar voor de meeste werknemers dat zij AOW en ander gegarandeerd pensioen krijgen. Van het totale inkomen na pensionering is dus maar een relatief klein deel afhankelijk van beleggingen, aldus Aegon.

Bewuste keuze
Aegon wil dat klanten heel bewust een keuze maken voor een beleggingspensioen: gegarandeerd of variabel. Zij moeten zich volgens de verzekeraar realiseren dat beleggen risico’s met zich mee brengt. Met een online rekentool op Aegon.nl kunnen klanten een berekening maken van hun pensioenuitkering. De uitkomsten van beide producten ziet men altijd naast elkaar zodat er een goede vergelijking kan worden gemaakt. Een risicobereidheidstoets helpt klanten om te bepalen welk van beide producten het beste bij hen past.

Bron: Aegon

GEEN REACTIES