IMF: Hoge hypotheeklasten remmen economische groei

IMF: Hoge hypotheeklasten remmen economische groei
© Px

De Nederlandse economie staat er relatief goed voor, maar wordt nog altijd geremd door de hoge schuldenlast van huishoudens. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een donderdag gepresenteerd rapport over Nederland.

Het IMF signaleert dat nog altijd 20 procent van de Nederlandse hypotheken een waarde heeft die hoger is dan de woningwaarde. Veel huiseigenaren blijven daardoor kwetsbaar voor economische schokken.

Daarom zou de hypotheekrenteaftrek sneller moeten worden afgebouwd, met een procentpunt per jaar. Ook moeten huizenkopers worden verplicht om ook eigen middelen te gebruiken bij hun aankoop. En hypotheekleningen zouden vanaf 2028 moeten worden beperkt tot 90 procent van de waarde van de woning en daarna moeten worden afgebouwd naar 80 procent.

Het IMF zit hiermee overigens op dezelfde lijn als De Nederlandsche Bank (DNB). Die stelde onlangs dat “een versnelde versobering van de hypotheekrenteaftrek, een verdere verlaging van het maximaal te lenen bedrag in relatie tot de waarde van de woning na 2018 en meer betaalbare woningen in het vrije segment van de huurmarkt onverminderd noodzakelijk” blijven.

Economie

Het gaat wel goed met de Nederlandse economie. Het IMF verwacht een groei van 2 procent in 2016 en 2017. De staatsschuld daalt sneller dan verwacht en zou eind 2017 kunnen zijn gedaald tot 61 procent van het BNP. Het IMF pleit ervoor die ruimte deels te reserveren voor reserves voor slechtere tijden. Het IMF pleit er daarnaast voor de belasting op arbeid (inkomsten- en loonbelasting) te verlagen en eventueel die op bezit te verhogen.

De aantrekkende groei en meevallende belastinginkomsten geven het kabinet meer ruimte om de economie te stimuleren, aldus het IMF. De overheid kan volgens het fonds een kwart tot een half procent van de omvang van de Nederlandse economie extra investeren, bij voorkeur in onderwijs en onderzoek.

Financiële sector

De financiële sector doet het goed. De banksector is ‘goed gekapitaliseerd’ en ‘bestand tegen risico’s’, maar heeft last van de lage rente en van volatiele markten. Ook de verzekeringssector heeft last van de lage rentestand. En het eigen vermogen van de banken is nog relatief laag. En één ‘belangrijke’, niet nader genoemde Nederlandse bank zou in de stresstest onder het niveau van 3 procent eigen vermogen van het balanstotaal kunnen dalen.
Het IMF onderstreept het belang voor banken om buffers op te bouwen en te zoeken naar businessmodellen waarmee excessieve risico’s worden voorkomen.

(IMF)

GEEN REACTIES