AFM tevreden over aanpassing hypotheekadviesmodel Rabo

De Raboklant moet bij hypotheekadvisering daarvoor een rekening betalen, ongeacht of er nu wel of niet een financieel product wordt afgesloten.

AFM meldt dat de toezichthouder constructieve gesprekken gevoerd heeft met Rabo, waarna de bank heeft besloten haar adviesmodel voor hypotheken aan te passen.

“De AFM is tevreden met deze aanpassing. De AFM begrijpt dat de noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering voor de introductie van dit nieuwe model aanpassingen tijd kost. De AFM vindt het belangrijk dat Rabobank dit nieuwe model zo snel als mogelijk invoert.”

De AFM verder:

“Het is belangrijk dat de consument zich goed oriënteert op de dienstverlening (en de kosten die hij daarvoor betaalt) van de zelfstandige adviseurs en aanbieders. In de oriëntatiefase kan de consument onderzoeken welke dienstverlening hij van welke partij tegen welke kosten wil afnemen. In deze fase kunnen consument en adviseur globaal vaststellen of zij wat voor elkaar kunnen betekenen. Bijvoorbeeld in het geval van een hypotheek kan de consument op hoofdlijnen bepalen of de dienstverlener een oplossing kan bieden die in zijn behoefte kan voorzien.

Die oriëntatie kan kosteloos geschieden in een eerste gesprek, zodat consumenten de kans krijgen een goede adviseur te vinden, zonder dat ze daarvoor een rekening ontvangen. Zodra deze fase achter de rug is en er overgegaan wordt tot advisering moet daarvoor ook een rekening moet worden betaald, ongeacht of er nu wel of niet een financieel product wordt afgesloten.

No cure no pay is uiteindelijk niet in het belang van de consument. Een belangrijk reden is dat in een dergelijk model namelijk voor een adviseur een prikkel om altijd tot het afsluiten van een product te komen. Het afsluiten van een product is niet per definitie in het belang van de consument. Het doel van het provisieverbod is een cultuuromslag van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering.”

GEEN REACTIES