AFM: ruim 14.000 mkb’ers ontvingen compensatie of voorschot rentederivaten

'Intermediair moet zich specialiseren'

Ruim 14.000 mkb’ers hebben inmiddels compensatie of een volledig voorschot geaccepteerd in het kader van het het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK). Op peildatum 31 mei 2019 waren vijf banken klaar met het versturen van een aanbod aan gedupeerde mkb’ers. De bank met de meeste klanten die in aanmerking komen voor compensatie, zegt de laatste aanbodbrieven nog dit jaar te sturen. Tot nu toe is €1,27 miljard uitgekeerd. In totaal komen 18.673 mkb’ers in aanmerking voor herstel.

Dit staat in de vijfde voortgangsrapportage over het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) van de Autoriteit Financiële markten (AFM), die vandaag door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Vijf banken gereed
Vijf van de zes banken die zijn aangesloten bij het UHK, hebben al hun gedupeerde klanten een aanbod gestuurd. In december vorig jaar waren dat er nog vier. De vijfde bank die daarmee nu ook gereed is (op enkele brieven na waarover de bank in gesprek is met de betreffende mkb’ers), heeft een deel van zijn klanten een aanbod gestuurd waarvan de beoordeling achteraf plaatsvindt. Als dit aanbod te laag blijkt, ontvangen die klanten automatisch aanvullende compensatie. Deze bank verwacht dat dit het geval is bij circa 10% van het aanbod met beoordeling achteraf. Als er te veel compensatie is uitbetaald, hoeven klanten dat niet terug te betalen.

Complexe dossiers
De laatste bank met de meeste klantdossiers heeft tot en met 31 mei 2019 aan bijna 75% van zijn klanten een aanbodbrief gestuurd. De resterende groep betreft de meest complexe dossiers waarvoor maatwerk nodig is. Deze klanten ontvangen naar verwachting voor eind 2019 een aanbod en hebben eind vorig jaar al een volledig voorschot ontvangen van hun bank.

Acceptatiegraad
Tot en met 31 mei 2019 hebben 16.393 mkb’ers een aanbod van hun bank ontvangen, waarvan er 14.156 (86,4%) het aanbod accepteerden en 283 (1,7%) het aanbod afwezen. Mkb’ers krijgen twaalf weken de tijd om het aanbod te controleren voordat ze een besluit nemen. Voor veel mkb’ers is deze reactietermijn nog niet verlopen.

Mkb’ers kunnen op het aanbod van hun bank reageren met aanvullende informatie waardoor het aanbod opnieuw wordt beoordeeld. Bij totaal 53 klanten heeft dat geleid tot meer compensatie.

Als klanten zich op onderdelen niet kunnen vinden in de totstandkoming van het aanbod, kan er binnen het UHK bindend advies worden gevraagd aan de derivatencommissie. Hiervan maakten 33 klanten gebruik. Als mkb’ers het aanbod niet accepteren, kan er geen bindend advies worden gevraagd; een geschil kan dan eventueel worden voorgelegd aan het Kifid of de civiele rechter.

Bron: AFM

GEEN REACTIES