AFM publiceert Handboek voor online diensten

De vakbekwaamheidseisen gelden ook online, de AFM verwacht dat in het beheer van een online adviesmodule de betrokken medewerker beschikt over Wft-diploma’s.

Ook op internet dient het belang van de klant centraal te staan. Onder dit motto heeft de AFM het Handboek Online Dienstverlening samengesteld.

Met dit handboek wil de AFM de ontwikkeling van zorgvuldige online dienstverlening stimuleren. Het geeft antwoorden op vragen die zij de afgelopen jaren van marktpartijen heeft ontvangen over de toepassing van wet- en regelgeving op dienstverlening via internet. “Wij hebben gestreefd een handboek te schrijven dat algemeen bruikbaar is voor zowel financiële dienstverleners als beleggingsondernemingen. De meeste teksten van dit handboek zijn om die reden algemeen toe te passen op zowel financieel advies als beleggingsadvies, vermogensbeheer, en execution only dienstverlening. Daar waar andere normen gelden voor deze laatste vorm van dienstverlening, geven we dit in aparte kaders weer.”

De bestaande wet- en regelgeving maakt geen onderscheid tussen online dienstverlening en dienstverlening in de fysieke wereld. De invulling van de regels kan echter anders zijn, omdat bij online dienstverlening het persoonlijke contact tussen u en uw klant meestal ontbreekt. Daarnaast worden er op sommige punten nadere eisen gesteld. Dit handboek geeft handvatten over hoe de geldende gedragsregels toegepast kunnen worden in de dienstverlening op internet.

Het boek behandelt de verschillende fasen van het adviestraject: kennismaking – beeldvorming – oplossing – nazorg.

Extra aandacht vraagt de AFM voor de volgende onderwerpen:

De vakbekwaamheidseisen gelden ook online

De AFM verwacht dat in de ontwikkeling van online dienstverlening en in het beheer van bijvoorbeeld een online adviesmodule een medewerker intensief is betrokken die beschikt over de Wft-diploma’s. Daarnaast moet de online dienstverlening regelmatig gecontroleerd en beoordeeld worden door een medewerker met de juiste vakbekwaamheidsdiploma’s.

Wanneer de financiële dienstverlener online diensten verleent, moet deze vakbekwaam zijn.

De klant heeft bedenktijd

Op online dienstverlening zijn de regels over ‘overeenkomsten op afstand’ van toepassing.

Zorgvuldige informatieverstrekking

Ook voor onlinediensten zijn de informatieregels van de Wft van toepassing.

Toegang tot persoonlijke gegevens en bewaarplicht

De klant moet de mogelijkheid hebben om zijn eigen gegevens in te zien, op ieder gewenst moment. Ook moet de klant de mogelijkheid hebben deze gegevens zelf op te slaan. De AFM vindt het wenselijk dat deze klantinformatie ook beschikbaar is in een format zodat deze eenvoudig in een andere tool kan worden ingelezen.

Daarnaast moet voldaan worden aan de wettelijke bewaarplicht.

Dienstverleningsdocument

Let op dat het enkel beschikbaar stellen of publiceren van het DVD op de website niet gezien wordt als het actief verstrekken van het DVD. Dat kan via email, als de klant die op zijn computer kan opslaan.

Bescherming klantgegevens en controle identiteit

De beveiliging van de gegevens is de verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener.

Ook online blijft een deugdelijke identificatie vereist. De dienstverlener is verplicht dat de klant zich identificeert en zijn identiteit te laten verifiëren, voordat hij gebruik maakt van de diensten.

Op de website van de AFM licht Theodor Kockelkoren het Handboek toe in een videoboodschap

GEEN REACTIES