AFM: Pensioenuitvoerders moeten deelnemers meer inhoudelijk adviseren

Verregaande inhoudelijke adviezen zijn niet in strijd met de Wft. De AFM pleit voor een pensioen-kwaliteitsindicator.

AFM-bestuurder Harman Korte noemt de aarzelingen die pensioenuitvoerders hebben om deelnemers vergaand inhoudelijk te adviseren niet terecht. Tijdens het DNB-pensioenseminar ‘Klaar voor de start’ van vandaag zei hij: “Die aarzelingen houden verband met vermeende overtredingen van de Wet op het financieel toezicht. Ik kan u verzekeren dat die aarzelingen niet terecht zijn zolang u maar geen specifieke financiële producten wilt adviseren of erin wilt bemiddelen.

U mag ver gaan in het helpen van de deelnemer die zich geen raad weet met keuzes die hij heeft, bijvoorbeeld over waardeoverdracht of het gebruik maken van een hoog/laag-pensioen.

U bent deskundig, de deelnemers zijn dat niet. Veel deelnemers willen geholpen worden. Ook wij veronderstelden lange tijd dat consumenten in staat zouden zijn op basis van enkel informatie afgewogen financiële keuzes te maken, zoals over pensioen. Die hypothese gaat heel vaak niet op. Tenzij u hem erbij helpt, al is het maar door hem te wijzen op de mogelijkheid om contact op te nemen met een financieel adviseur.”

Kwaliteitsindicator

De AFM heeft eerder gepleit voor het uitbreiden van mijnpensioenoverzicht.nl tot een interactief dashboard, “althans om financiële datastromen over inkomsten en uitgaven te verleggen naar een digitaal instrument waarmee de deelnemer een totaaloverzicht krijgt.
Een overzicht dat hem in staat stelt de allerbelangrijkste vragen te beantwoorden, namelijk of hij naar verwachting later genoeg zal hebben, en wat hij kan doen als dat niet het geval zou kunnen zijn.”

Tijdens het seminar kwam Korte ook met het voorstel om een kwaliteitsindicator in te voeren, “die inzicht geeft in de kwaliteit van onderdelen van de pensioenregeling, waaronder ook de onzekerheden van de uitkomsten van de pensioenregeling.” Hij vindt het niet nodig dat er een label voor de regeling als geheel uitrolt. “Het gaat er om dat de belangrijkste onderdelen van regelingen met elkaar vergelijkbaar zijn.”

Korte gaf overigens niet het concrete nut aan van de kwaliteitsvergelijker voor de deelnemer die verplicht is aangesloten bij een pensioenregeling.

GEEN REACTIES