AFM onderzoekt adviesdossiers arbeidsongeschiktheid en hypotheken

Op basis van willekeurige steekproeven onderzoekt de AFM de adviesdossiers van zelfstandige adviseurs, ketens en aanbieders.

De komende periode wordt gestart met arbeidsongeschiktheidsdossiers uit 2011 en 2013. Hierna wordt de kwaliteit van hypotheekdossiers uit 2014 onderzocht, in navolging van de eerdere metingen uit 2007 en 2010. De AFM zal haar bevindingen naar verwachting tegen het einde van dit jaar toelichten.

Dit onderzoek is gericht op advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken aan consumenten. Beide producten zijn complex en kunnen een grote impact hebben op de financiële huishouding van consumenten. Met dit onderzoek wil de AFM een breed beeld krijgen van de huidige stand van de advieskwaliteit en de ontwikkeling hiervan.

Het onderzoek is al aangekondigd in de Agenda 2014 en past binnen het streven van de toezichthouder om de financiële dienstverlening op een hoger niveau te krijgen. Met dit onderzoek bouwt de AFM voort op eerdere kwaliteitsmetingen van de adviesdienstverlening. Zij heeft in 2007 en 2010 gekeken naar de adviesdienstverlening bij hypotheken. In 2011 is een rapport uitgebracht over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen.

De AFM vindt dit een goed moment om een nieuw onderzoek te doen naar de adviesdienstverlening. “De aflopen periode is veel nieuwe wetgeving geformuleerd, zoals het provisieverbod voor complexe en impactvolle producten en nieuwe vakbekwaamheidseisen. Deze wetgeving heeft als doel de kwaliteit van de financiële dienstverlening verder te verbeteren en heeft grote impact op de financiële markt.” Veruit de meeste marktpartijen zijn hier in de ogen van de AFM voortvarend mee aan de slag gegaan.

De AFM verwacht dat haar onderzoek meer inzicht geeft in de bijdrage die de nieuwe wetgeving levert aan de kwaliteit van de adviesdienstverlening. “De uitkomsten van dit onderzoek zullen echter geen sluitend antwoord geven op de vraag of deze wetgeving inderdaad tot een verbetering leidt, omdat meerdere factoren van invloed zijn op de kwaliteit van de financiële dienstverlening. Het onderzoek is waardevol omdat het de AFM in staat stelt om een vergelijking te maken met eerdere en toekomstige kwaliteitsmetingen. Wij krijgen daarmee in beeld of de kwaliteitverbetering zich doorzet.”

GEEN REACTIES