AFM neemt ontmoediging contra-expertise onder de loep

De AFM heeft het platform Verzekeringsklachten.nl verzocht om dossiers aan te leveren waaruit blijkt dat het beleid van verzekeraars is om contraexpertise te ontmoedigen.

Aanleiding voor dit verzoek is een gesprek dat initiatiefnemer Anton Rietveld van Verzekeringsklachten.nl onlangs heeft gehad met de AFM over ontvangen klachten van verzekerden. Zij zouden zijn geconfronteerd met weigerachtige verzekeraars die proberen af te dingen op de kosten van de contraexpert, met als argument dat hun declaraties onredelijk zijn.

Dossiers

Inmiddels heeft Verzekeringsklachten.nl diverse contraexperts benaderd met de vraag of zij dossiers kunnen aanleveren die deze gang van zaken demonstreren. Rietveld is ervan overtuigd dat er voldoende reacties uit het veld zullen komen om een ‘rode draad’ aan te kunnen tonen. “De AFM heeft toegezegd de individuele verzekeraars daarop in het klantbelang te zullen aanspreken”, zegt hij.

Radar

Vanavond zal ook in Radar op NPO1 aandacht worden besteed aan dit onderwerp. “Als je een beroep doet op contraexpertise, dan wordt dit vanuit de verzekeraar op verschillende manieren tegengewerkt”, aldus Radar. Ook zouden verzekeraars op dit punt vaak onduidelijke polisvoorwaarden hanteren.

Bron: Verzekeringsklachten.nl

 

GEEN REACTIES