AFM: Leningen en rekening-courant via aanbieder niet verboden

Adviseurs en bemiddelaars mogen leningen krijgen van aanbieders. Ook mogen er rekening-courantverhoudingen zijn tussen beide partijen.

Aldus de AFM, die daar wel meteen aan toevoegt: ´Wel is het de vraag in hoeverre deze leningen en rekening-courantverhoudingen de onafhankelijkheid van deze groep financiële dienstverleners beïnvloeden. Ze kunnen daarmee afbreuk doen aan de bedoeling van het provisieverbod.”

De AFM reageert op een artikel in het Financieel Dagblad van 3 juli. Daarin besteedt de krant aandacht aan de mogelijke risico’s van geldstromen tussen adviseurs, bemiddelaars en aanbieders. Voor nog lopende provisieafspraken is er vaak een rekening-courantverhouding tussen deze twee groepen. Ook kan er sprake zijn van uitstaande leningen van aanbieders aan adviseurs/bemiddelaars. In beide gevallen mag dit niet leiden tot sturing, bijvoorbeeld door krediet tegen niet-marktconforme voorwaarden aan te bieden.

De AFM kondigt aan de komende tijd te gaan inventariseren wat de omvang is van de uitstaande leningen en rekening-courantposities . De toezichthouder zal onder meer in het jaarlijkse self-assessment, dat alle zelfstandige adviseurs en bemiddelaars moeten invullen, vragen stellen over rekening-courant en leningen. Op basis hiervan bekijkt de AFM in hoeverre sturingsrisico’s zich kunnen voordoen.

GEEN REACTIES